Ga direct naar inhoud

Regeling Incidentele Bijdrage Buitenland

Deel deze pagina

2013_dresden foto

IBB

Met de regeling Incidentele Bijdrage Buitenland (IBB) wil CBK Rotterdam een bijdrage leveren aan de versterking van de internationale beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars. Financiering kan worden aangevraagd voor deelname aan internationale programma’s met voor publiek toegankelijke evenementen zoals beurzen, tentoonstellingen en uitwisselingsprojecten. Een artist-in-residency komt ook in aanmerking wanneer daaraan een publiek evenement is verbonden.

Een bijdrage is alleen mogelijk voor reiskosten als er sprake is van een aantoonbaar tekort op de begroting en wanneer blijkt dat deze kosten niet kunnen worden verkregen via andere fondsen.

De Incidentele Bijdrage Buitenland betreft (een deel van) de reiskosten met een maximum van 1.250 euro per kunstenaar per jaar (dit bedrag kan worden verdeeld over een of meerdere projecten). Medefinanciering door de vragende en/of andere partijen is een vereiste. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het project alsmede de begroting en zal in deze context beoordeeld worden. Er kan maximaal voor één reis heen en retour per project per kunstenaar worden aangevraagd. Het totale jaarlijkse budget dat CBK Rotterdam beschikbaar heeft voor deze bijdrage is aan een maximum gebonden; zodra dit is bereikt, kunnen geen aanvragen meer worden behandeld. 

Voor wie?
Individuele beeldend kunstenaars en Rotterdamse kunstenaarscollectieven die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam.

Hoe werkt het?
Aanvragen voor een Incidentele Bijdrage Buitenland kunnen, vergezeld van de benodigde bijlagen, het gehele jaar door worden ingediend. Het aanvraagformulier 2019 is per e-mail op te vragen via artoffice@cbkrotterdam.nl. Zorg voor je je aanvraag indient dat je kunstenaarspagina op rotterdamsekunstenaars.nl up to date is. De uitslag van de aanvraag ontvang je per brief. Bij terugkomst uit het buitenland verwachten wij een kort verslag(maximaal 2 pagina's) in tekst en beeld(maximaal 10MB) dat wij ook kunnen gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Communicatie

Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.

Budget IBB op voor 2019!

Helaas kunnen met ingang van 10 juli 2019 geen aanvragen meer worden gedaan voor de Incidentele Bijdrage Buitenland (IBB). Door de actieve internationale beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars die bij CBK Rotterdam zijn ingeschreven, is het maximale bedrag dat jaarlijks voor IBB beschikbaar is inmiddels ruim overschreden. CBK Rotterdam beslist eind van het jaar of het budget IBB voor 2020 weer beschikbaar komt.

Unfortunately, with effect from 10 July 2019, no applications can be made for the scheme occasional contribution for working abroad (IBB). Due to the active international professional practice of Rotterdam visual artists enrolled at CBK Rotterdam, the maximum amount available annually for IBB is now well exceeded. CBK Rotterdam decides at the end of the year whether the budget IBB for 2020 will be available again.