Regeling Incidentele Bijdrage Buitenland

Deel deze pagina

2013_dresden foto

IBB

Met de regeling Incidentele Bijdrage Buitenland (IBB) wil CBK Rotterdam een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de internationale beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars. De financiering kan worden aangevraagd voor deelname aan internationale programma’s zoals artist-in-residencies, tentoonstellingen in en uitwisselingsprojecten met het buitenland.

Een bijdrage is alleen mogelijk voor reiskosten als er sprake is van een aantoonbaar tekort op de begroting en wanneer blijkt dat deze kosten niet kunnen worden verkregen via andere fondsen.

De Incidentele Bijdrage Buitenland betreft (een deel van) de reiskosten met een maximum van 1500,- euro per project. Medefinanciering door de vragende en/of andere partijen is een vereiste. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het project alsmede de begroting en zal in deze context beoordeeld worden.

Voor wie?
Individuele beeldend kunstenaars en Rotterdamse kunstenaarscollectieven die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam.

Hoe werkt het?
Aanvragen voor een Incidentele Bijdrage Buitenland kunnen het gehele jaar door worden ingediend. Het inschrijfformulier is per e-mail op te vragen via artoffice@cbkrotterdam.nl. Zorg eerst dat je kunstenaarspagina op rotterdamsekunstenaars.nl up to date is.

Communicatie

Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.