Ga direct naar inhoud

Regeling Incidentele Bijdrage Buitenland

Deel deze pagina

2013_dresden foto

IBB 2020

Met de regeling Incidentele Bijdrage Buitenland (IBB) wil CBK Rotterdam een bijdrage leveren aan de versterking van de internationale beroepspraktijk van Rotterdamse beeldend kunstenaars. Financiering kan worden aangevraagd voor deelname aan internationale programma’s met voor publiek toegankelijke evenementen zoals beurzen, tentoonstellingen en uitwisselingsprojecten. Een artist-in-residency komt ook in aanmerking wanneer daaraan een publiek evenement is verbonden.

Een bijdrage is alleen mogelijk voor reiskosten als er sprake is van een aantoonbaar tekort op de begroting en wanneer blijkt dat deze kosten niet kunnen worden verkregen via andere fondsen.

De Incidentele Bijdrage Buitenland betreft (een deel van) de reiskosten met een maximum van € 750,00 per kunstenaar per jaar (dit bedrag kan worden verdeeld over één of meerdere projecten). Medefinanciering door de vragende en/of andere partijen is een vereiste. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het project alsmede de begroting en zal in deze context beoordeeld worden. Er kan maximaal voor één reis heen en retour per project per kunstenaar worden aangevraagd. Het totale jaarlijkse budget dat CBK Rotterdam beschikbaar heeft voor deze bijdrage is aan een maximum gebonden; zodra dit is bereikt, kunnen geen aanvragen meer worden behandeld. Om een betere spreiding over het jaar te krijgen wordt het maximum budget per kwartaal vastgesteld. De opening of start van een activiteit waarvoor een IBB wordt aangevraagd, mag maximaal 2 maanden na indiening van een IBB plaatsvinden (dus voor een activiteit die bijvoorbeeld op 1 mei begint, mag pas op 1 maart een aanvraag worden ingediend). Activiteiten waarvan de startdatum reeds is verstreken, worden niet in behandeling genomen.

Voor wie?
Individuele beeldend kunstenaars en Rotterdamse kunstenaarscollectieven die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam.

Hoe werkt het?
Aanvragen voor een Incidentele Bijdrage Buitenland kunnen, vergezeld van de benodigde bijlagen, het gehele jaar door worden ingediend. Het aanvraagformulier 2020 is per e-mail op te vragen via artoffice@cbkrotterdam.nl. Zorg voor je je aanvraag indient dat je kunstenaarspagina op rotterdamsekunstenaars.nl up to date is. De uitslag van de aanvraag ontvang je per brief. Bij terugkomst uit het buitenland verwachten wij een kort verslag(maximaal 2 pagina's) in tekst en beeld(maximaal 10MB) dat wij ook kunnen gebruiken voor communicatiedoeleinden.

Communicatie

Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.