Ga direct naar inhoud

Regeling Investeringsbijdragen

Deel deze pagina

Met de regeling Investeringsbijdragen (IB) voor Rotterdamse kunstenaars wil CBK Rotterdam een impuls geven aan het cultureel ondernemerschap van kunstenaars. Bestaande kunstenaarspraktijken kunnen zich mede daardoor optimaal ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad vergroten.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient er sprake te zijn van een opdrachtsituatie met een opdrachtgever en een opdrachtnemer. De opdrachten dienen in of met betrekking tot Rotterdam te worden gerealiseerd en het resultaat moet openbaar zijn. Een bijdrage is alleen mogelijk als er sprake is van een aantoonbaar tekort.

De bijdrage is bedoeld als honorarium voor de kunstenaar. De hoogte van het honorarium is afhankelijk van het karakter van de uit te voeren opdracht, en zal in deze context beoordeeld worden. Een uitgangspunt dat CBK Rotterdam hanteert is een vergoeding van € 1.500 per maand bij full-time bezigheden.

Het betreft nadrukkelijk een regeling voor individuele kunstenaars. Voor aanvragen met een collectief karakter of doelstelling kunt u zich wenden tot de dienst Sport & Cultuur bij de gemeente Rotterdam.

2016_Investeringsbijdrage Freek van Arkel

Hoeveel?
Medefinanciering van de opdrachtkosten door de opdrachtgever is vereist en wordt meegenomen in de beoordeling van het project. Tevens wordt bij de afweging voorkeur gegeven aan opdrachtgevers uit de private sector.
Per opdracht kan maximaal 50% van de totale begroting met een maximum van € 5.000,- excl. BTW worden bijgedragen. CBK Rotterdam draagt nooit meer bij dan de opdrachtgever. De bijdrage is bedoeld als honorarium voor de kunstenaar en dient als zodanig in de begroting van de opdracht te zijn opgenomen.

Voor wie?
Individuele beeldende kunstenaars die ingeschreven staan bij CBK Rotterdam.

Hoe werkt het?
Aanvragen voor een Investeringsbijdrage kunnen het gehele jaar door via de website worden ingediend. Zorg eerst dat je kunstenaarspagina op rotterdamsekunstenaars.nl up to date is.

Lees het reglement en de informatie/toelichting die nodig is om een aanvraag in te dienen.
Voorstellen voor een investeringsbijdrage kunnen eventueel per e-mail vooraf worden besproken bij Art Office van CBK Rotterdam.
E. artoffice@cbkrotterdam.nl
T. 010 2092145 / 010 2092144

Wil je een aanvraag indienen 

Klik hier: login-pagina.

Voor reeds toegekende Investeringsbijdragen klik kier

2016_Investeringsbijdrage Freek van Arkel 2

Communicatie

Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.