Ga direct naar inhoud

CBK Fonds Kwadraat

Deel deze pagina

Het is mogelijk een lening af te sluiten via CBK Fonds Kwadraat, een samenwerking van CBK Rotterdam met Fonds Kwadraat.

Eerstkomende sluitingsdata
17 maart 2019
19 mei 2019
15 september 2019
17 november 2019

Dit fonds op naam van 65.000 euro is bestemd voor rentevrije leningen voor beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. Met dit fonds wil CBK Rotterdam beeldend kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven de mogelijkheid bieden nieuw werk of projecten te ontwikkelen, uit te voeren en te presenteren. CBK Rotterdam heeft hiertoe kapitaal ingebracht, aangevuld met een bedrag van Fonds Kwadraat.

Voorbeelden van versterkte leningen in 2016 aan Rotterdamse kunstenaars:

Harry Schumacher    Ronald Bal    Simon Schrikker    Carina Hesper

2018_01_Fonds Kwadraat

Voor wie
- Kunstenaars ingeschreven bij CBK Rotterdam.
- Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven (door kunstenaars gedragen platforms).
 
Waarvoor
Voor een artistiek project of productie door kunstenaars ingeschreven bij CBK Rotterdam en Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk of een project. Zo worden er leningen verstrekt voor een expositie of presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland, een prototype of  project of bijvoorbeeld een kunstenaarsboek. Kunstenaars die tijdelijk in het buitenland werken (zoals in het kader van een artists-in-residence programma) kunnen een aanvraag indienen voor een project. Ook is het mogelijk een bedrag te lenen voor apparatuur die nodig is om nieuw werk te maken en voor een website voor presentatie en als archief.

Er worden geen leningen verstrekt voor leef- of studiekosten. Neem bij twijfel contact op met Fonds Kwadraat of Art Office.
 
Bedrag
Je kunt maximaal € 6.000 lenen. Voor een lening van meer dan € 5.000 is een borgstelling vereist. Een lening wordt in maximaal drie jaar afgelost. Bij bedragen die lager zijn dan € 2.500 is de aflossingstermijn korter. Bij het afsluiten van de lening betaal je eenmalig administratiekosten van 2,5% van het te lenen bedrag. Dit bedrag wordt meteen bij het aangaan van de lening verrekend. De eerste aflossing is ongeveer zes weken nadat het geld beschikbaar is gesteld. Sneller aflossen is altijd mogelijk. Zie de website van Fonds Kwadraat voor uitgebreidere informatie.
 
Data en deadlines
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. De adviescommissie komt minstens vijf keer per jaar bijeen. Namens CBK Rotterdam neemt een deskundige plaats in de commissie die adviseert over de aanvragen voor CBK Fonds Kwadraat. De commissiebijeenkomst is ongeveer twee weken na de sluitingsdata voor de aanvragen.

Let op
Als een kunstenaar in de afgelopen drie jaar financiering van CBK Rotterdam heeft ontvangen, hoeft een aanvraag voor een renteloze lening niet door de commissie behandeld te worden en wordt de lening verstrekt.

Meer informatie en aanvragen
Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de website van Fonds Kwadraat
Geef aan dat je gebruik wilt maken van CBK Fonds Kwadraat.

2016_harry schumacher

Communicatie

Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.