CBK Fonds Kwadraat

Deel deze pagina

Ook in 2017 is het mogelijk om een lening af te sluiten via CBK Fonds Kwadraat, een samenwerking van CBK Rotterdam met Fonds Kwadraat.

De sluitingsdata in 2017 zijn:
22 januari 201, 17 maart 2017, 19 mei 2017, 9 september 2017 en 10 november 2017

Dit fonds op naam van 50.000 euro is bestemd voor rentevrije leningen voor beeldend kunstenaars die staan ingeschreven bij CBK Rotterdam en voor Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven. Met dit fonds wil CBK Rotterdam beeldend kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven de mogelijkheid bieden nieuw werk of projecten te ontwikkelen, uit te voeren en te presenteren. Hiervoor brengt CBK Rotterdam kapitaal in, aangevuld met een bedrag van Fonds Kwadraat.

Voorbeelden van versterkte leningen in 2016 aan Rotterdamse kunstenaars:

Harry Schumacher    Ronald Bal    Simon Schrikker    Carina Hesper

2017_Carina Hesper

Voor wie:
- Kunstenaars ingeschreven bij CBK Rotterdam.
- Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven (door kunstenaars gedragen platforms).
 
Waarvoor:
Geld nodig voor een artistiek project of productie? Kunstenaars ingeschreven bij CBK Rotterdam en Rotterdamse kunstenaarsinitiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een rentevrije lening. De leningen zijn bedoeld voor het ontwikkelen, maken en presenteren van nieuw werk of een project. Zo worden er leningen verstrekt voor een expositie of presentatie van nieuw werk in binnen- en buitenland, een prototype of  project of bijvoorbeeld een kunstenaarsboek. Kunstenaars die tijdelijk in het buitenland werken (zoals in het kader van een artists-in-residence programma) kunnen een aanvraag indienen voor een project. We hebben de projecten waarvoor kan worden aangevraagd iets verruimd. Ook is het mogelijk een bedrag te lenen voor apparatuur die belangrijk is om nieuw werk te maken en voor een website als die de functie heeft om werk te presenteren en als archief. 
 
Er worden geen leningen verstrekt voor reguliere beroepskosten, zoals voor een computer, een website, de inrichting van je studio of atelier, leefkosten of studiekosten. Bij twijfel of het project al dan niet in aanmerking komt, neem contact op met Fonds Kwadraat of Art Office.
 
Voor hoeveel:
Je kunt maximaal € 6.000 lenen. Voor een lening van meer dan € 3.500 is een borgstelling vereist.
Een lening wordt in maximaal drie jaar afgelost. Bij bedragen die lager zijn dan € 2.500 is de aflossingstermijn korter. Bij het afsluiten van de lening betaal je eenmalig administratiekosten van 2,5% van het te lenen bedrag. Dit bedrag wordt meteen bij het aangaan van de lening verrekend.
De eerste aflossing is ongeveer zes weken nadat het geld beschikbaar is gesteld. Sneller aflossen is altijd mogelijk.
 
Data en deadlines:
Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. De adviescommissie komt minstens vijf keer per jaar bijeen. Namens CBK Rotterdam zal een deskundige plaatsnemen in de commissie die adviseert over de aanvragen voor CBK Fonds Kwadraat. De commissiebijeenkomst is ongeveer twee weken na de sluitingsdata voor de aanvragen. Let op: Als een kunstenaar in de afgelopen drie jaar een subsidie van CBK Rotterdam heeft ontvangen hoeft een aanvraag voor een renteloze lening niet door de commissie behandeld te worden en wordt de lening verstrekt.

Komende sluitingsdata zijn:

22 januari 2017
17 maart 2017
19 mei 2017
9 september 2017
10 november 2017

Meer informatie en aanvragen:

Meer informatie over de voorwaarden en het aanvraagformulier vind je op de website van Fonds Kwadraat
Geef aan dat je gebruik wilt maken van CBK Fonds Kwadraat.

2016_harry schumacher