Ga direct naar inhoud

Toekenningen O&O 2019

Deel deze pagina

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. In 2019 zijn er 3 aanvraagrondes.

2019_Florian Braakman

O&O GEHONOREERD 3E RONDE 2019

In de derde ronde van de O&O-regeling van 2019 zijn 13 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 121.916. Er waren in totaal 50 aanvragen voor een bedrag van € 424.759. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De gehonoreerde kunstenaars zijn: Florian Braakman, Seecum Cheung, André Dekker, Pilar Mata Dupont, Angelica Falkeling, Lizan Freijsen, Carmen José, Tess Martin, Salvador Miranda, Alexandra Phillips, Wouter Venema, Marleine van der Werf en Liza Wolters.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Florian Braakman
Rotterdam it’s happening, een artistiek onderzoek naar citymarketing en visuele representatie van de stad.

Seecum Cheung
Een langlopende etnografische reeks experimentele documentaires, die de geplande sloop van het vaderlijke dorp van de vader van de kunstenaar in Hubei, Shenzhen (China), vastlegt, terwijl de overheid een groot herontwikkelingsplan initieert in plaats van het dorp.

André Dekker
Een studiereis naar Japan naar de relatie tussen klassieke Japanse tuinkunst en klassiek Japans theater voor de ontwikkeling van een kunstwerk in samenwerking met Graham Eatough.

Pilar Mata Dupont
Een onderzoek naar methoden om documentaire- en getuigenissen te kunnen combineren met opgenomen theatervormige uitvoeringen; het willen leren van nieuwe vaardigheden en technieken in het werken met uitvoerende kunstenaars tijdens het bedenken van scènes op basis van de uitkomsten.

Angelica Falkeling
Het project Sport & Sexuality wil verschillende sportregels bevragen door het ontwikkelen van een Cross fit Arena dat bestaat uit een reeks sculpturale afleveringen in de openbare ruimte van Rotterdam internationale LHBTQIAP- topsporters.

Lizan Freijsen
Een onderzoek naar het palet van verkleuringen, de intensiteit en de verzadiging van kleur in zowel foto’s, schetsen als eigen werk met als doel het anders beleven van de ‘levensfase voorbij de bloei’.

Carmen José
Een onderzoek naar bewegingsoefeningen en de samenhang met tekenen ten behoeve van de ontwikkeling van hulpmiddelen om gesprekken constructief te kunnen faciliteren.

Tess Martin
Ontwikkeling van een concept, de animatietechniek en de visuele stijl van een korte animatiefilm noir van 10-15 minuten, als ode aan moed, met fantastische, niet-lineaire elementen.

Salvador Miranda
Een onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor een multimediale experimentele filmische installatie die de geschiedenis volgt van de menselijke zoektocht naar onsterfelijkheid, gezien vanaf de koloniale tijd tot de moderne wetenschap van vandaag.

Alexandra Phillips
De ontwikkeling van nieuw werk gezien vanuit de nieuwe woonomgeving Rotterdam, om het onbekende landschap en het politieke klimaat beter te kunnen begrijpen.

Wouter Venema
Op welke manier kunnen technische en oncontroleerbare en esthetische aspecten van het werken met glazuur, verbonden worden met het lopende onderzoek naar de huid?

Marleine van der Werf
Residentie werkplaats Innovatie en Journalistiek om te onderzoeken hoe de beleving van een ander ervaren kan worden.

Liza Wolters
Een onderzoek naar de mogelijkheid om een oorspronkelijk live-moment waarin de kunstenaar ontroerd is, te verbeelden en te bewaren.

2019_O&O toekenning_Joost van der Wiel

O&O GEHONOREERD 2E RONDE 2019

In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2019 zijn 16 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 129.337. Er waren in totaal 56 aanvragen voor een bedrag van € 454.751. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De gehonoreerde kunstenaars zijn: Bergur Thomas Anderson, Annette Behrens, Niels Bekkema, Cihad Caner, Eun L, Core van der Hoeve, Marta Hryniuk, Maarten Janssen, Jeroen Jongeleen, Dirk van Lieshout, Pitchaya Ngamcharoen, Falke Pisano, Victor Santamarina, Lichun Tseng, Esther Urlus en Joost van der Wiel.

Bergur Thomas Anderson
Een onderzoek gericht op storytelling binnen de performatieve, muzikale en vertellende praktijk van de kunstenaar.

Annette Behrens
Een onderzoek naar de beeldstrategieën van de nieuwe rechts-radicale jongerenbeweging Die Identitäre Bewegung in Duitsland.

Niels Bekkema
Een onderzoek naar de manier waarop prosodie ingezet kan worden om levenloze voorwerpen met behulp van licht en of beweging, een stem kan geven.

Cihad Caner
Een onderzoek naar de geschiedenis en achtergrond van het groene marmeren platform, dat is geplaatst in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties achter het hoofdpodium in New York City.

Eun L
Een langdurig onderzoeksproject waarin traditionele ideeën over seks, geslacht en seksualiteit zoals deze ervaren worden in het dagelijks leven, worden bestudeerd.

Core van der Hoeve
Een videowerk in Portugal.

Marta Hryniuk
Een filmisch onderzoek naar de verschillende symbolieken van Galicia voor verschillende bevolkingsgroepen.

Maarten Janssen
Een onderzoek naar de autonomie van kunst gezien vanuit het vroegere Berlijn om de uitkomsten te incorporeren in nieuw werk, dat gemaakt zal worden in Rotterdam.

Jeroen Jongeleen
Experimenteren en zelf produceren van drone–opnames van de eigen hardlooptekeningen in het veld.

Dirk van Lieshout
Een verdiepend onderzoek tijdens een verblijf bij EKWC, naar de afkomst van tekens en symboliek en de Marron cultuur.

Pitchaya Ngamcharoen
Een onderzoek waarin het gebruik van geur in theaterstukken wordt onderzocht, als een methode om verhalen te vertellen, met name over de kruidenhandel.

Falke Pisano
Een reflectie op de bestaande artistieke praktijk, op basis van een bestaand tekstdocument, met als resultaat een animatie.

Victor Santamarina
Een onderzoek dat gericht is op de ervaring van het lichaam en zijn grenzen op de precaire, vloeibare en onstabiele manier van de hedendaagse manier van werken en leven.

Lichun Tseng
Een collectie van 16 mm filmbeelden van de momenten tussen onzichtbaarheid en zichtbaarheid.

Esther Urlus
Een 360°C bewegende panoramische filminstallatie, geïnspireerd op de panoramaschilderingen van het eind van de 19e eeuw.

Joost van der Wiel
Een zoektocht naar de juiste publicatievormen voor een gewenst publiek, dat niet via de traditionele kanalen is te bereiken.

2019_O&O toekenning_Jeroen Jongeleen

O&O GEHONOREERD 1E RONDE 2019
In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2019 zijn 13 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 115.888. Er waren in totaal 57 aanvragen voor een bedrag van € 473.339. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De toekenningen werden verstrekt aan: Sol Archer, Vincent Ceraudo, Edward Clydesdale Thomson, Alexander Geijzendorffer, Robert Glas, Yoeri Guépin, Sami Hammana, Lucie Havel, Yoshinari Nishiki, Natalia Papaeva, Kari Robertson, Hester Scheurwater, Otto Snoek.

Sol Archer
The production of Daily life, Phase II, een vervolg van het culturele collectief in Belfast in samenwerking met Household CIC, met als resultaat een publiek festival en een film.

Vincent Ceraudo
Sun Surface, een breed onderzoek naar de ontwikkeling rond de esthetische en sociaalpolitieke problemen in relatie tot de versnelling van de energie van de zon, dat resulteert in een installatie dat bestaat uit objecten, geluiden, teksten, documenten en bewegende beelden.

Edward Clydesdale Thomson
Landfall, een project met drie onderzoeksexperimenten die kunst, klimaat en conflict vanuit de constructie van hutten en schuilplaatsen, verbinden. De experimenten zijn gesitueerd in een toekomstig Nederlands voorspeld klimaat met extreme regenval, hoge temperaturen en vaak voorkomende stormwinden.

Alexander Geijzendorffer
Oefening in food-extremisme, een serie portretten waarbij de kenmerkende activiteiten van food-extremisten belichaamd worden in het dagelijkse leven van de kunstenaar met als resultaat een serie portret-performances, uitgevoerd door de kunstenaar.

Robert Glas
Studies voor Embrace, een onderzoek naar de invloed van Predictive Policing op de toerekenbaarheid van schuld en wat de gevolgen zijn van deze voorspellingen. Predictive Policing is een verzamelnaam voor alle manieren van big data mining ter preventie van criminaliteit.

Yoeri Guépin
Edible Histories/Olfactory Archives/Sensible Histories, een onderzoeksproject naar de geschiedenis van de technische botanie en de adaptatie en representatie van “nieuwe wereld” producten binnen de Nederlands gastronomie.

Sami Hammana
Cable-laying Vessels; The Missing Link Between Colonial Wooden Ships and Undersea Cables, waarin getracht wordt een verhalend profiel te maken van de zicht- en onzichtbare functies van de kabellegschip als een interscalair vehikel van vroegere koloniale actviteiten, in de vorm van een film.

Lucie Havel
Verdiepingsonderzoek Japanse duizendknoop, een focus op de plant Japanse duizendpoot die met name nadelige eigenschappen heeft, om zo de plant als materiaal te leren gebruiken en toe te passen in de kunstenaarspraktijk voor nieuwe denkprocessen en nieuw beeldend werk.

Yoshinari Nishiki
Single Container Transport, een onderzoek naar en het maken van een prototype om zo de laatste mijl van een schipcontainer zonder motorische ondersteuning, door een persoon te kunnen laten afleggen.

Natalia Papaeva
Who am I becoming, een persoonlijk onderzoek naar wat het betekent om nu een Rotterdamse kunstenaar te zijn, na altijd georiënteerd te zijn geweest op de oorspronkelijke Siberische komaf.

Kari Robertson
Borderless Becoming: Reimagining Sovereignty with Orchids (werktitel), een verkenning van begrippen van soevereiniteit, door naar verschillende soorten orchideeën te kijken in Nederland en Zuid-Amerika, met als uitgangspunt de filosofische teksten van Deleuze en Guattari en Negri en Hardt.

Hester Scheurwater
The (In)Perfect Woman – Sincerly not yours (werktitel), een onderzoek naar een passend beeldend pamflet waarmee de huidige beeldvorming van de geaccepteerde gecommercialiseerde mainstream beeldcultuur in het algemeen en de vertrutting en de steeds sterker wordende dubbele moraal ten opzichte van de vrouw in het bijzonder, ter discussie wordt gesteld.

Otto Snoek
Van Kade tot Kade, een fotoproject over de Wilhelminapier, met de verschillende symbolische aspecten die bij de kade horen; vertrek, aankomst en ontsnapping als uitgangspunt, in samenwerking met de curator van het Nederlands Fotomuseum.