Ga direct naar inhoud

Toekenningen O&O 2018

Deel deze pagina

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. In 2018 zijn er 3 aanvraagrondes.

2018_2_O&O_Laurens Stok

O&O GEHONOREERD in 2e RONDE 2018

In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2018 zijn 17 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 139.605,-. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De toekenningen werden verstrekt aan: Niels Bekkema, Sjoerd Westbroek, Wouter Venema, Pavel van Houten, Katherina Heil, Jan Adriaans, Ash Kilmartin, Laurens Stok, Antye Guenther, Ellemieke Schoenmaker en Alex Jacobs, Abigail Prade, Viktor Timofeev, Jasper Griepink, Eva Olthof, Daniel Jacoby, Zhou Junsheng, Julien Grossmann.

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De deadline voor de derde ronde 2018 is 12 oktober om 23:00 uur. De data voor de spreekuren zijn 25 en 26 september. Aanmelden voor het spreekuur kan vanaf eind augustus 2018 via link op deze site.(Let op: deelname aan de spreekuren is niet verplicht, en heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag). Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure op rotterdamsekunstenaars.nl

Niels Bekkema ontving een bijdrage voor zijn onderzoek naar de relatie tussen onzichtbaarheid en aanwezigheid tijdens een ‘Independent Residency in the Leighton Art Studios’ van het BANFF Centre for Arts and Creativity te Canada, dit naar aanleiding van de opgedane ervaringen van de kunstenaar als woonbegeleider van statushouders in Den Haag.

In het project Ruisstudie van Sjoerd Westbroek doet hij onderzoek naar het verschijnsel ruis in beeld en geluid – met als doel om tot nieuwe werkstrategieën te kunnen komen in zijn praktijk als beeldend kunstenaar.

Wouter Venema doet met Façade onderzoek naar de manier waarop het veelzijdige en politiek beladen onderwerp ‘huid’ op een poëtische manier verbonden kan worden aan formele, technische kwaliteiten en de inhoudelijke kanten van het materiaal glas.

Pavèl van Houten’s project Wetenschappelijke rituelen zoekt naar de verbindende of rituele kracht van het uitvoeren van wetenschap door het volgen, filmen en ondervragen van experts. Om daarna te onderzoeken hoe de opgedane kennis kan worden gepresenteerd aan het publiek in verschillende vormen van media.

Voor het project Sensory Tresholds van Katherina Heil neemt ze deel aan een residentie bij Nida Art Colony in Litouwen alwaar ze door middel van tekeningen onderzoekt hoe wetenschappelijke beelden en gegevens worden verkend met betrekking tot het universum en de materie.

Met Swarming Chants, wil Jan Adriaans het ontstaan en de verspreiding van gezangen in stadions vastleggen om het te kunnen laten horen in een ruimtelijk geluidswerk.

Met Allegory of the Listening Demon, houdt Ash Kilmartin zich bezig met het het aannemen van een anachronistische beeldspraak en -wijze en het ontwikkelen van een eigen stijl, waardoor de kunstenaar in staat wordt gesteld om de mogelijkheden van een hedendaagse feministische luisterethiek over verschillende media te kunnen communiceren.

Laurens Stok ontving een bijdrage voor CMYKCYMKYMKCYCMMMMCCCYYYY; Hij onderzoekt het afdrukken van materialen zoals noppenfolie op canvas. Het raster wat hieruit voort komt is vergelijkbaar met het printen in CMYK. De komende periode wil hij zich vooral richten op het afdrukken en schilderen op groot formaat.

Met A Manual to Mesmerise the Brain doet Antye Guenther onderzoek naar neurowetenschappelijke beelden die verstrengeld zijn met neoliberale bedrijfsstructuren en ideologieën, resulterend in op fototekst gebaseerde installaties en een performatieve lezing.

Ellemieke Schoenmaker en Alex Jacobs ontwikkelen in Paintings for (non)Believers een aantal tweeluiken die bestaan uit twee tegenoverstaande verschijningsvormen van de schilderkunst. De ene verschijningsvorm behelst de nu nog ‘onbegrijpelijke’ non-figuratieve beeldtaal en de andere vorm betreft de wijze waarop de culturele identiteit wordt vormgegeven, oftewel ‘Gelovige’ en ‘Ongelovige’ schilderijen.

In A Mutual Understanding onderzoekt Abigail Prade aan de hand van een narratieve film en een artistiek en audiovisueel onderzoek de bestaande vooroordelen over gender- en transactionele relaties. Gedurende elk stadium van het maakproces van de film zal de kunstenaar zichzelf, de cast, de crew en ook het publiek bevragen.

Viktor Timofeevs project Circulair Ruins is een inventarisatie van de hedendaagse tracking- en bewakingstechnologie om een relatie te kunnen maken met de bewegingen van lichamen in de openbare ruimte en hun opgenomen digitale voetafdruk, als brug naar choreografische praktijken en de postmoderne dans.

In Let’s Re-vamp our Matriarchy! #New Pagan Music Video richt Jasper Griepink zich op de heruitvinding, van zowel stilistisch als inhoudelijk gezien de ‘Kunst van Nieuw-Paganisme’ door de ontwikkeling van een nieuwe structuur van poëzie en geschriften naast een muziek-performance-videoreeks met oude Europese / Scandinavische / Britse heilige plaatsen.

Onder de titel Public Library of | Grassroot tactics and public libraries onderneemt Eva Olthof een studiereis naar de steden New York, Washington DC en Chicago om daar zelf-georganiseerde initiatieven op het snijvlak van DIY, kunst en de openbare bibliotheek te inventariseren en te onderzoeken.

Het project Gotca van Daniel Jacoby is een onderzoek naar de context van Cocachimba en de Gocta-waterval in de Amazone-regenwoud en de veranderingen die de gemeenschap heeft ervaren sinds de ‘ontdekking’ van de waterval met als resultaat een korte abstract-verhalende film.

In Vegetating Image: Root begint Zhou Junsheng aan een zoektocht naar en een onderzoek in de archieven van Wittgenstein en andere taaldenkers voor het leren schrijven van een nieuw script in de computertaal, met behulp van deskundige computerprogrammeurs en beeldvormingstechnici voor het kunnen realiseren van nieuwe technieken.

Julien Grossmann zal gedurende zes maanden onderzoek doen naar de mogelijkheden van palmvetten om een installatie te kunnen realiseren zoals een reeks bas-reliëfs / schilderijen c.q. gestolde blokken van palmvetten en het kunnen ontwikkelen van een industrieel uitziende sculptuur, waaruit ruwe palmolie stroomt.

O&O GEHONOREERD IN 1E RONDE 2018
In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2018 zijn 14 aanvragengehonoreerd voor een totaalbedrag van € 102.459. Voor deze ronde werd middels 38 aanvragen een totaalbedrag van € 279.728,71 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:
Roel Roscam Abbing
Een onderzoeksproject naar federatieve protocollen, alternatieve media op het web en de rol die kunst en vormgeving daarin kunnen spelen in samenwerking met drie softwareontwikkelaars om zo een verdieping te kunnen maken in verder interdisciplinair artistiek en beeldend werk.
Sanne Cobussen
Een werk op basis van het persoonlijke nalatenschap van landschapsarchitecte Mien Ruys (1904-1999), door middel van het voeren en opnemen van gesprekken met vier personen die veel voorkomen op privéfoto’s van Mien Ruys, waarbij tegelijkertijd de rol van de kunstenaar als moderator wordt onderzocht.
Anouk Griffioen
Een onderzoek en afronding van de installatie NATUR in samenwerking met 3D videomapper Bart van Dulmen en Opium, Radio 4. Dit voor een tentoonstelling in Museum Singer, Laren ter gelegenheid van de 75everjaardag van tuinontwerper Piet Oudolf, geïnspireerd door zijn tuinen op de High Line in New York.
Clara Jason Borg
Een onderzoek naar identiteit en nationaliteit tijdens het passeren, langslopen of voorbij gaan van grenzen, dit geïnspireerd door een lezing van Sandra Noeth. De uitkomsten worden samengesteld tot een gechoreografeerde wandeling voor de gemeenschap van Blanca (Spanje).
Toon Fibbe
Een onderzoek naar het gebruik van hoge platformhakken door beurshandelaren in Chicago en het gebruik van gebarentaal op de beursvloer, een transactie als een vreemde korte dans, die de kunstenaar wil vastleggen op film.
Michiel Huiben
Een registratie van het onderzoek naar (en binnen) het oeuvre van Stuart Sherman met de nadruk op het proces en de manieren waarop het gedeeld kan worden met (potentieel nieuw) publiek. De persoonlijke relatie van de kunstenaar tot het werk van Sherman komt daarin eveneens tot uiting.
Carolin Lange
Het willen ontwikkelen van nieuwe fotografie- en onderzoekstechnieken door een onderzoek naar de notities van de Engelse 19e-eeuwse wetenschapper John F.W. Herschel die zijn gemaakt tijdens zijn onderzoek naar en experimenten met lichtgevoelige materies.
Dirk van Lieshout
Op verzoek van het Mondriaan Fonds worden de ideeën over kracht, identiteit en authenticiteit en dromen, wensen en ambities van de bevolking van Moengo (Suriname) in de directe omgeving van Tembe Art Studio onderzocht, door middel van het verzorgen van workshops. De verzameling van uitkomsten moet resulteren in een blijvend kunstwerk.
Babette Kleijn
Een residency in Tissardmine, Marokko, waar de kunstenaar onderzoek wil doen naar het begrip ruimte; door het achterhalen van de resonantie van vormen op een plek waar men oneindig ver kan kijken.
Maurice Meeuwisse
Het verbreden van de horizon en theoretische kennis door een onderzoek naar hoe dingen passeren of gebeuren, tijdens de postmaster van a.pass in Brussel.
Myrte van der Molen
Een onderzoek naar de mogelijkheid of de kunstenaar het gedrag van vóór haar cursus sociale vaardigheden weer kan oppakken door het ontwikkelen van een cursus waarin sociaal wenselijk gedrag weer wordt afgeleerd.
Wouter Sibum
Een onderzoek waarin landschappen worden ontleed, nagebootst of gemanipuleerd om zo inzicht te krijgen in de opbouw van een landschap en daarnaast vat te krijgen op het proces van het ontwerp en de uitvoering van vergezichten met als resultaat een landschap als kunstwerk en ruimtelijke omgeving.
Ieke Trinks
Een onderzoek naar de laatste twintig jaar performancekunst in Nederland op verzoek van Le Lieu, een kunstorganisatie in Québec, Canada in de vorm van het schrijven van een onderzoektekst dat wordt gepubliceerd in een uitgave van Le Lieu en het verzamelen van archiefmateriaal dat wordt tentoongesteld tijdens een conferentie in Québec.
Micha Zweifel
Een onderzoek naar het complexe veld van sculpturale benaderingen van de hedendaagse toestand van het lichaam op basis van de kunsthistorische notie Einfühlung dat als een manier van aanspreken, fysiek waarnemen, aanraken en reageren op beeldhouwkunst toegepast kan worden.