Toekenningen O&O 2017

Deel deze pagina

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. In 2017 zijn er 3 aanvraagrondes.

Deirde Donoghue O&O 2017

O&O GEHONOREERD IN 2E RONDE 2017
In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 14 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 122.488,60. Voor deze ronde werd middels 51 aanvragen een totaalbedrag van € 390.710,60 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:
Cristina Cochior
Infrapuncture, een onderzoek naar de politieke en artistieke potentie van bots en hun invloed op de digitale infrapunctuur, zoals gedefinieerd door Deb Verhoeven.
Deirdre Donoghue
The Matrixial Regeneration, een discursief, audiovisueel en artistiek onderzoek naar de esthetiek van zorg als creatief, sociaal en politieke middel in de kunst en daarbuiten, opgebouwd in drie fasen.
Elian Somers
A Stone from the Moon – Delos, een onderzoek naar het werk Delos; op welke wijze dat op historische en hedendaagse geopolitieke machtsverhoudingen en ideologieën reflecteert.
Eloise Sweetman
Some things have been left undone, een ontwerp en uitvoering van een mobiele installatie dat toekomstige werken van de kunstenaar kan huisvesten en tonen.
Frank van der Salm
CERN/CH, het project dat zich richt op hoe fotografie en video als vertaler van de werkelijkheid ter discussie kan worden gesteld en dit in een wetenschappelijke omgeving van feiten en abstracties.
Hans Wilschut
Un Nuovo Futuro Per Scampia, een vooronderzoek voor een filmische installatie, wat bestaat uit een werkbezoek aan de familie van Davide Cerullo in de wijk Vele in Napels om een inventarisatie te kunnen maken voor een verhaallijn.
Jasmijn Krol
Venezia, Firenze, Roma, een werkreis waarin beeld door vier verschillende methodes wordt verzameld van de drie toeristische steden met de nadruk op het werken met een analoge camera.
Johannes Langkamp
Dance First, Think Later, een tentoonstelling met als vertrekpunt eerder gemaakte videoschetsen, binnen het proces is ruimte voor toeval en onverwachte ontwikkelingen en is er reflectie op het ontwikkelingsproces.
Josephine Baan
Beyond Country, een wandeling langs het voormalig IJzeren Gordijn, als symbolisch protest en als belichaming van de grensgebieden.
Luuk Smits
sundaymorning@EKWC, een verblijf bij EKWC waar de drie onderdelen van een vloer worden onderzocht, ondergrond, tegel en voeg en in hoeverre dit vervormd kan worden totdat deze haar functie verliest.
Mette Sterre
Black Hole Empire, een onderzoek naar zwarte gaten van het heelal als inspiratiebron voor de ontwikkeling van twee nieuwe interactieve kostuums en een performance.
Niels Bekkema
After Hours, een filmproject waarin de langzame rotatiebewegingen van de Dwingelo Radiotelescoop worden vastgelegd.
Reinaart Vanhoe
Residentie J.A.F., het ontwerpen van een actieve tentoonstellingsruimte als biotoop voor Jatiwangi Art Factory in Indonesië.
Teun Vonk
A Sense of Gravity, een artistiek onderzoek naar de manipulatie van de zintuigen en de zintuiglijke waarnemingen die met de registratie van houding en de omgeving te maken hebben.

O&O GEHONOREERD IN 1E RONDE 2017

In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 15 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 119.323,75. Voor deze ronde werd middels 59 aanvragen een totaalbedrag van € 436.536,98 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:

Natalia Sorzano
Een onderzoek naar magie (Surinaamse Winti) als uitgangspunt voor bepaald cultureel gedrag vergeleken met de Westerse maatstaven en percepties met als uitkomst een geluidsinstallatie.
Pilar Mata Dupont
Vooronderzoek voor het ontwikkelen van een video-art project tussen april en november 2017, tijdens een residentie van twee maanden bij het Wexner Center in Ohio, USA. Basis van het video project vormen verklaringen van de vrouwelijke familieleden van de kunstenaar over het laatste dictatoriale bewind in Argentina.
Toine Horvers
Een collectie van geconcentreerde beschrijvingen van de bewegingsperformances- en installaties van 1979 tot heden van de kunstenaar. De beschrijvingen moeten objectieve autonome vertellingen zijn door het weglaten van alle praktische informatie.
Pendar Nabipour
Open Source Government; een project dat het mogelijk maakt voor burgers om deel te nemen aan de structuur van de overheid en de maatschappij door het openstellen van de wetgeving. De kunstenaar werkt hiervoor samen met Showroom Mama om zo een blauwprint voor het project te kunnen definiëren.
Rory Pilgrim
Het opzetten van nieuw muzikaal werk ‘Erasure’ dat gericht is op de effecten van de dreigende ecologische ‘rampen’ op lichaam en stem. Het project zal groeien gedurende een mix van tentoonstellingen, samenwerkingen, performances en opdrachten.
Robert Glas
Een theoretisch en beeldend onderzoek ter voorbereiding van een film, waarin gesprekken met professionals worden opgenomen die zich bezig houden met het gebruiken, ontwikkelen en perfectioneren van biometrische identificatie.
Joana Chicau
Een onderzoek met een nieuwe focus op systemen van notatie. Met de bedoeling om zowel beweegscores als programmering scripts te omvatten. Daarnaast is er sprake van deelname aan een ‘workshop’ lichaamsbewustzijn en -beweging dat nieuwe inzichten moet geven voor het onderzoek binnen dit technologisch kader.
Cihad Caner
“DIY Survival Kit” onderzoekt het gebruik van gewone alledaagse en huishoudelijke voorwerpen in verschillende contexten van civiele weerstand en hoe deze worden ingezet en getransformeerd. Het onderzoek richt zich op de burgerlijke geweldloze weerstanden die recent hebben plaatsgevonden.
Marit Shalem
Het ontwikkelen van een kunstenaarspublicatie ‘StoryK’, waarin stripverhalen, teksten en een reeks bewerkte fotomontages zijn opgenomen op basis van een verzameling van storyboards en synopsissen die tot nu zijn vervaardigd.
Marielle Buitendijk
Een onderzoek naar het inzetten van druktechnieken binnen de schilderkunst om zo een verschuiving te kunnen maken van minimale naar barokke beelden.
Katarina Zdjelar
Een theoretisch en filmisch onderzoek op basis van de overblijfselen van de dans ‘Tanz für Käthe Kollwitz’ uit 1946 door Dore Hoyer.
Folke Janssen en Anita Hrnic
In het project Corrupted Image gaan Anita Hrnic en Folke Janssen in gesprek met verschillende kunstenaars, theoretici, toegepaste beoefenaars etc. over hun perspectief omtrent originaliteit en representatie in relatie tot hun beroepspraktijk. Deze gesprekken zullen worden vormgegeven in een publicatie en onderzocht worden op mogelijke spin-offs.
Diana Roig
Een onderzoek naar het zelf maken van kleuren op ecologische wijze binnen de bestaande kunstenaarspraktijk en het vergaren van kleur uit onvermoede materialen tijdens een residentie in Peru.
Seecum Cheung
Een onderzoek dat zich richt op de (aankomende) verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland waarin wordt gezocht naar de stijgende onvrede binnen een snel veranderende politieke omgeving.
Publicatiedatum: 30/03/2017