Ga direct naar inhoud

Toekenningen O&O 2017

Deel deze pagina

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. In 2017 zijn er 3 aanvraagrondes.

2017_O&O Sorzano

O&O GEHONOREERD IN 3E RONDE 2017
In de derde ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 17 aanvragengehonoreerd voor een totaalbedrag van € 139.000. Voor deze ronde werd middels 55 aanvragen een totaalbedrag van € 435.851,63 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Lees meer over de O&O-aanvraagprocedure 

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:
Jan van de Pavert
Een onderzoek naar een installatie van ruimtelijke figuren in keramiek en textiel gecombineerd met stem. Voor het keramische gedeelte zal Jan van de Pavert een werkperiode in het EKWC aangaan. Het stemgeluid wordt op basis van interviews met de verschillende personen, zoals o.a. de Japanse theatermaker Terayama, de rapper MF Doom, vrouwen uit voormalige Berlijnse communes uit de jaren 1967-1969 of leden van Pussy Riot en de Algerijnse berber zanger Matoub Lounes, gegenereerd.
Helen Anna Flanagan
Het realiseren van een experimenteel video essay met als werktitel ‘Swamps & Ponds’, waarin ingegaan wordt het ontstaan van de 19e eeuwse Stierkmarken arsenicumeters (Toxicophagi). Dit als symbool/aanleiding om nader onderzoek te doen naar bedwelming, de kracht van onzichtbare substanties en structuren en de verschillende gedaanten van een collectief in de geschiedenis. Het project zal worden ondersteund met een residency in Graz, Stierkmarken (Styria AIR) waar het mede ontwikkeld en gepresenteerd gaat worden.
Ronald Bal
Het project How to Fold a Crisis is een onderzoek naar origami-handelingen als methode voor een script voor performance art. Tijdens het artist-in-residence programma ‘Co-Creation live Factor – Prologue 1 in Venetië zal een eerste aanzet ontwikkeld worden en o.l.v. Marilyn Arsem wordt het project op 15 en 16 december aldaar gepresenteerd. Hierna zal de methode verder i.s.m. origami-wetenschapper Robert Lang worden uitgewerkt.
Alexandra Roozen
Plain Dust, een periode voor het ontwikkelen van een serie potloodtekeningen op groot formaat en een korte film. In de serie tekeningen wordt de rol van de maker bevraagd d.m.v. het thematiseren van intrinsieke lichaamsvermogens zoals ademhaling en concentratie. In de film wordt de rol van gereedschap-handschrift bevraagd d.m.v. onconventionele tekentechnieken. De tekeningen en de film worden in een solopresentatie in het Younguen Museum of Contemporay Art in Seoul, Zuid Korea gepresenteerd. Aan de hand hiervan zal tijdens een residency van 3 maanden in Youngeun Artist-in-Residence Program zal het project worden getheoretiseerd a.d.h.v. de Zuid Koreaanse kunststroming Dansaekhwa, waarin het lichaam in relatie tot techniek een belangrijk onderdeel is.
Arian de Vette
CBK Rotterdam ondersteunt eenmalig de werkperiode aan de Rijksacademie met een O&O bijdrage voor een verdiepend onderzoek gericht op het experimenteren van verschillende manieren van werk maken. Hierin staat de vertaalslag van een klein model naar grote sculptuur centraal staat en speelt de zichtbaarheid van de menselijke handeling en tactiliteit een cruciale rol. In dit onderzoek zal o.a. met Rapid prototyping gewerkt worden.
Milos Trakilovic
This War of Mine, een theoretisch en beeldend onderzoek naar het gelijknamige succesvolle videospel dat gebaseerd is op echte gebeurtenissen uit de Bosnische burgeroorlog. Als betroffene kind in deze oorlog zoekt de kunstenaar verbanden met het eigen verleden en wil deze verwerken in een experimentele videowerk/game. Het werk bevraagt wie de rechten toebehoren om oorlogservaringen uit te beelden en op welke wijze. Het onderzoekt de rol van beelden in reproductie en representatie van geweld. Doel is om samen met het productieteam van 11 bit Studio’s in Warschau een eigen virtueel gamepersonage te ontwikkelen.
Eo Stearn
50 Years on living within Foucault’s Heterotopias, is een onderzoek naar ‘formal space making’ in hedendaags Rotterdam d.m.v. het in kaart brengen van tijdelijke ruimtes, onderzoek naar zang en beweging in ruimte zoals door Foucoult voorgesteld en de relatie tot de LGBTQI gemeenschap. Uiteindelijk is het doel een beeldende vertaalslag te maken in sculpturale vormen, een geluidswerk en een performatieve lezing. Aandachtspunt voor de kunstenaar is om een duidelijke focus aan te brengen in de vele aangedragen elementen om versnippering te voorkomen.
Ronald Cornelissen
Residency Svalbard is een onderzoek naar het wezenlijk laten samenkomen van tekeningen en ruimtelijk werk in een installatie. Uitgangspunt hierbij vormt een verdieping van de thema’s uit The Hyperborean Garden, waarin het belangrijkste thema de opmars van extreem rechts is. Hiervoor zal de kunstenaar een maand afreizen naar Spitsbergen om materiaal te verzamelen wat in een langlopend project verder zal worden uitgewerkt. Nieuw is dat het achterliggend onderzoek zich deels op locatie zal plaatsvinden.
Raluca Croitoru
Body Shift Ergo Drift, is een project voor het ontwikkelen van een performance voor een black box space (UBIK) en een videowerk. Uitgangspunt hierbij vormt hoe creatieve methoden ingezet worden om o.a. efficiency en productiviteit in werk en vrije tijd te vergroten. Hiervoor zullen alledaagse activiteiten met als doel de politieke en economische betekenis van mobiliteit, creativiteit en flexibiliteit in de huidige samenleving zichtbaar te maken opnieuw worden verbeeld. Het proces zal worden vastgelegd d.m.v. een blog.
Quenton Miller
Stage is een documentairefilm waarin onderzocht wordt hoe macht door het inzetten van acteertechnieken wordt gereproduceerd in de media-industrie. Aanleiding voor dit onderzoek vormen advertenties voor acteurs uit het archief van de The Stage and Television Today in de periode 70-00 waarin vaardigheden als the Stanislavski en Method acting, maar ook het wisselen tussen dialecten gevraagd werden. Oorspronkelijk materiaal uit het archief en interviews met de verschillende acteurs van toen, worden ingezet om een anachronisme te creëren tussen de acteurs, tijd, fictie en politieke werkelijkheid.
Ine Lamers
Filmessay Z, is een onderzoek naar een script voor een filmisch essay als verdiepende stap en ter afsluiting van het onderzoeksproject rond gesloten steden in Rusland. In samenwerking met een essayist-tekst editor en met advies van een filmeditor en geluidseditor zal een plan ontwikkeld worden voor een single-channel compositie van beeld, geluid en tekst waarin een brief geschreven door de kunstenaar als voice-over zal dienen.
Isabelle Sully
Transit Through Handshake, een onderzoek waarin de dubbele betekenis van de term ‘lobby’ – als een fysiek architectonische plek en een politieke activiteit – vertrekpunt is. Hiervoor zal o.a. tijdens een verblijf in New York, een residency in PHASMID, Berlijn en een bezoek aan het voormalig Duits staatsarchief in Koblenz en een gesprek met Ruth Wolf-Rehfeldt veldwerk verricht worden. Bedoeling is het ontwikkelen van scripts voor op taal gebaseerde performances gecombineerd met begeleidende sculpturen.
Dario D’Aronco
Theoretisch onderzoek als opstap naar een groter project, waarin het achterhalen van genen van de kunstenaar en het concept ‘Creolisering’ van Edourd Glissant uitgangspunt vormen en samenkomen.
Jason Hendrik Hansma 
Tourmailine, het ontwikkelen van filmische vaardigheden i.s.m. Video Power om een groot videowerk te realiseren. Met Video Power en meester glasblazer Marc Berreda zal Jason Hansma de verschillende kwaliteiten en veranderlijke staat van gesmolten glas tot experimenteel filmisch onderwerp maken.
Kathrin Wolkowicz
Befriending Rabot, is een ontmoeting met de bewoners van de wijk Rabot in Gent. Op basis van Spending Time, Working Together and Thinking Togetherzal de kunstenaar samen met de bewoners van Rabot op zoek gaan naar een gemeenschappelijke uitgangpunt en werkwijze voor het realiseren van nieuw werk en zodoende te reflecteren op de komende veranderingen in de wijk.
Patricia Pinheiro de Sousa
As Heavy as Gold een onderzoeksproject dat reflecteert op het concept van vertrouwen in relatie tot gecentraliseerde economische instituties en nieuwe gedecentraliseerde technologieën als Blockchain. Doel is om een korte experimentele film en performance vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven te ontwikkelen, waarin ruwe materialen en het delven daarvan representant worden voor beide systemen. Wat is de status van vertrouwen nu deze niet langer zichtbaar wordt via marmer maar onzichtbaar door algoritmes?
Julie Boschat-Thorez
Vaster than Empires, een (beeldend) onderzoek naar een alternatieve behandeling van het prikkelbare darm syndroom, met als onderliggend vraag: is de patiënt wel eigenaar van haar eigen lichaam? Hierbij zullen o.a. relaties met de farmaceutische en medische wereld, de DIY communities en de potenties van biopower onderzocht en gereflecteerd worden en de mate waarop kennis beschikbaar is.


O&O GEHONOREERD IN 2E RONDE 2017
In de tweede ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 14 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 122.488,60. Voor deze ronde werd middels 51 aanvragen een totaalbedrag van € 390.710,60 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.

De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:
Cristina Cochior
Infrapuncture, een onderzoek naar de politieke en artistieke potentie van bots en hun invloed op de digitale infrapunctuur, zoals gedefinieerd door Deb Verhoeven.
Deirdre Donoghue
The Matrixial Regeneration, een discursief, audiovisueel en artistiek onderzoek naar de esthetiek van zorg als creatief, sociaal en politieke middel in de kunst en daarbuiten, opgebouwd in drie fasen.
Elian Somers
A Stone from the Moon – Delos, een onderzoek naar het werk Delos; op welke wijze dat op historische en hedendaagse geopolitieke machtsverhoudingen en ideologieën reflecteert.
Eloise Sweetman
Some things have been left undone, een ontwerp en uitvoering van een mobiele installatie dat toekomstige werken van de kunstenaar kan huisvesten en tonen.
Frank van der Salm
CERN/CH, het project dat zich richt op hoe fotografie en video als vertaler van de werkelijkheid ter discussie kan worden gesteld en dit in een wetenschappelijke omgeving van feiten en abstracties.
Hans Wilschut
Un Nuovo Futuro Per Scampia, een vooronderzoek voor een filmische installatie, wat bestaat uit een werkbezoek aan de familie van Davide Cerullo in de wijk Vele in Napels om een inventarisatie te kunnen maken voor een verhaallijn.
Jasmijn Krol
Venezia, Firenze, Roma, een werkreis waarin beeld door vier verschillende methodes wordt verzameld van de drie toeristische steden met de nadruk op het werken met een analoge camera.
Johannes Langkamp
Dance First, Think Later, een tentoonstelling met als vertrekpunt eerder gemaakte videoschetsen, binnen het proces is ruimte voor toeval en onverwachte ontwikkelingen en is er reflectie op het ontwikkelingsproces.
Josephine Baan
Beyond Country, een wandeling langs het voormalig IJzeren Gordijn, als symbolisch protest en als belichaming van de grensgebieden.
Luuk Smits
sundaymorning@EKWC, een verblijf bij EKWC waar de drie onderdelen van een vloer worden onderzocht, ondergrond, tegel en voeg en in hoeverre dit vervormd kan worden totdat deze haar functie verliest.
Mette Sterre
Black Hole Empire, een onderzoek naar zwarte gaten van het heelal als inspiratiebron voor de ontwikkeling van twee nieuwe interactieve kostuums en een performance.
Niels Bekkema
After Hours, een filmproject waarin de langzame rotatiebewegingen van de Dwingelo Radiotelescoop worden vastgelegd.
Reinaart Vanhoe
Residentie J.A.F., het ontwerpen van een actieve tentoonstellingsruimte als biotoop voor Jatiwangi Art Factory in Indonesië.
Teun Vonk
A Sense of Gravity, een artistiek onderzoek naar de manipulatie van de zintuigen en de zintuiglijke waarnemingen die met de registratie van houding en de omgeving te maken hebben.

O&O GEHONOREERD IN 1E RONDE 2017

In de eerste ronde van de O&O-regeling van 2017 zijn 15 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 119.323,75. Voor deze ronde werd middels 59 aanvragen een totaalbedrag van € 436.536,98 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen.
De volgende kunstenaars hebben in deze ronde een O&O-bijdrage ontvangen:

Natalia Sorzano
Een onderzoek naar magie (Surinaamse Winti) als uitgangspunt voor bepaald cultureel gedrag vergeleken met de Westerse maatstaven en percepties met als uitkomst een geluidsinstallatie.
Pilar Mata Dupont
Vooronderzoek voor het ontwikkelen van een video-art project tussen april en november 2017, tijdens een residentie van twee maanden bij het Wexner Center in Ohio, USA. Basis van het video project vormen verklaringen van de vrouwelijke familieleden van de kunstenaar over het laatste dictatoriale bewind in Argentina.
Toine Horvers
Een collectie van geconcentreerde beschrijvingen van de bewegingsperformances- en installaties van 1979 tot heden van de kunstenaar. De beschrijvingen moeten objectieve autonome vertellingen zijn door het weglaten van alle praktische informatie.
Pendar Nabipour
Open Source Government; een project dat het mogelijk maakt voor burgers om deel te nemen aan de structuur van de overheid en de maatschappij door het openstellen van de wetgeving. De kunstenaar werkt hiervoor samen met Showroom Mama om zo een blauwprint voor het project te kunnen definiëren.
Rory Pilgrim
Het opzetten van nieuw muzikaal werk ‘Erasure’ dat gericht is op de effecten van de dreigende ecologische ‘rampen’ op lichaam en stem. Het project zal groeien gedurende een mix van tentoonstellingen, samenwerkingen, performances en opdrachten.
Robert Glas
Een theoretisch en beeldend onderzoek ter voorbereiding van een film, waarin gesprekken met professionals worden opgenomen die zich bezig houden met het gebruiken, ontwikkelen en perfectioneren van biometrische identificatie.
Joana Chicau
Een onderzoek met een nieuwe focus op systemen van notatie. Met de bedoeling om zowel beweegscores als programmering scripts te omvatten. Daarnaast is er sprake van deelname aan een ‘workshop’ lichaamsbewustzijn en -beweging dat nieuwe inzichten moet geven voor het onderzoek binnen dit technologisch kader.
Cihad Caner
“DIY Survival Kit” onderzoekt het gebruik van gewone alledaagse en huishoudelijke voorwerpen in verschillende contexten van civiele weerstand en hoe deze worden ingezet en getransformeerd. Het onderzoek richt zich op de burgerlijke geweldloze weerstanden die recent hebben plaatsgevonden.
Marit Shalem
Het ontwikkelen van een kunstenaarspublicatie ‘StoryK’, waarin stripverhalen, teksten en een reeks bewerkte fotomontages zijn opgenomen op basis van een verzameling van storyboards en synopsissen die tot nu zijn vervaardigd.
Marielle Buitendijk
Een onderzoek naar het inzetten van druktechnieken binnen de schilderkunst om zo een verschuiving te kunnen maken van minimale naar barokke beelden.
Katarina Zdjelar
Een theoretisch en filmisch onderzoek op basis van de overblijfselen van de dans ‘Tanz für Käthe Kollwitz’ uit 1946 door Dore Hoyer.
Folke Janssen en Anita Hrnic
In het project Corrupted Image gaan Anita Hrnic en Folke Janssen in gesprek met verschillende kunstenaars, theoretici, toegepaste beoefenaars etc. over hun perspectief omtrent originaliteit en representatie in relatie tot hun beroepspraktijk. Deze gesprekken zullen worden vormgegeven in een publicatie en onderzocht worden op mogelijke spin-offs.
Diana Roig
Een onderzoek naar het zelf maken van kleuren op ecologische wijze binnen de bestaande kunstenaarspraktijk en het vergaren van kleur uit onvermoede materialen tijdens een residentie in Peru.
Seecum Cheung
Een onderzoek dat zich richt op de (aankomende) verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland waarin wordt gezocht naar de stijgende onvrede binnen een snel veranderende politieke omgeving.
Publicatiedatum: 30/03/2017