Ga direct naar inhoud

Toekenningen O&O 2016

Deel deze pagina

De Regeling Ontwikkeling en Onderzoekssubsidies voor individuele Rotterdamse kunstenaars is er expliciet op gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande en startende kunstenaarspraktijken zich verder kunnen ontwikkelen. Vanaf 2016 zijn er 3 aanvraagrondes per jaar.

2016_Koen Taselaar

In de derde ronde van de O&O-regeling 2016 zijn 12 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 95.866. Voor deze ronde werd middels 46 aanvragen een totaalbedrag van € 361.084 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.
De deadline voor de eerste ronde in 2017 is 27 januari. Meer informatie

Gehonoreerd in de derde ronde 2016
Madison Bycroft
Translating Medea, een project waarin ondervraagd wordt hoe we ons verhouden tot elkaar en de wereld.
Manetta Berends
Writing with Alternative Intelligence, een project naar het ontwikkelen van experimentele schrijfmachines gebaseerd op tekst mining processen (op een geautomatiseerde manier informatie winnen uit grote collectie tekstuele data).
Arjen van Krieken
‘Hedendaags? Stads? En samenleving?’, een residency op uitnodiging van 53 Beck Road Gallery Londen om aldaar het verhaal van gentrification en identiteit zichtbaar te maken. Een onderzoek naar de vraag of de kunst de aspecten van het karakter, de aard of de identiteit van een stad of wijk kan blootleggen en antwoord kan geven op de vraag: “Wat is de identiteit van een hedendaagse stadse samenleving”.
Mitchell Kehe
Moments of being, een onderzoek naar een persoonlijke ervaring van tijd in een serie van digitaal videowerk, zoals o.a. beschreven in het werk van Virginia Woolf.
Onno Poiesz
Functieloos design, een werkperiode in het EKWC waarin twee technische vraagstukken worden onderzocht: 3D printing m.b.v. digitale bestanden waarmee mallen kunnen worden geprint en grote mal gietingen m.b.v. luchtdruk.
Priscila Fernandes
Bou di Palo/Underneath the Tree, een experimenteel proces op basis van eerder opgedane en verzamelde kennis en informatie over de vormentaal in Curaçao, om deze te verwerken en onderdeel te maken van een eigen beeldtaal waaruit naar verwachting een kritiek op arbeid, luiheid en kunstproductie te formuleren is.
Wouter Venema
Whiteout, een inhoudelijk en technisch fotografisch onderzoek waarin het thema ‘desorientatie en woestijn’ centraal staat.
Janneke van der Putten
Audiovisuele performance: hoe stem en beeld een ruimte wordt. Een onderzoek waarin gekeken wordt hoe de stem als instrument, in combinatie met het beeld- en geluidsarchief van de kunstenaar als uitgangspunt voor een audiovisuele performance kan dienen.
Esme Valk
Kaders van de Speeltuin: in dit onderzoek staat het spanningsveld centraal tussen het ideologische idee van de speeltuin als plaats om autonoom te zijn en de fysieke vormgeving van de speelplaats, die is ontstaan binnen de kaders van de ontwerper.
Eva Olthof
Listening to deep sound, een onderzoeksperiode waarin het auditieve wordt ingezet als middel om nieuw werk te maken waarin de Meerapi vulkaan in Yogyakarta een rol speelt. Twee maanden parttime vooronderzoek en twee maanden fulltime werken in YogYakarta. De resultaten worden samengebracht op een vinyl plaat met bijbehorend art work.
Kari Robertson
Leaky Bodies, Vertical Horizons and Digital Transubstantiations, een project dat de relatie onderzoekt tussen het lichaam en het digitale met een focus op taal, beweging en gebaar.
Gil & Moti
MG&M Collective, een experimentele en creatieve samenwerkingsperiode met de naar Rotterdam gevluchte Syrische beeldend kunstenaar Mosab Anzo. Het doel is samen nieuw werk te creëren: een zeer groot schilderij en een tweekanaal HD video-installatie.

O&O GEHONOREERD
In de tweede ronde van de O&O-regeling 2016 zijn in totaal 18 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 101.575,00. Voor deze ronde werd middels 43 aanvragen een totaalbedrag van € 292.834,88 aangevraagd. Elke gehonoreerde aanvraag ontvangt een bijdrage die de beeldend kunstenaar in staat stelt zijn beroepspraktijk verder te ontwikkelen. De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid in de stad kunnen vergroten.

Aart Muis en Rob Donkers (Rnul)
Het project Self-perpetuating Story is een onderzoek naar de mate waarin menselijk gedrag te sturen en te beïnvloeden is. Onderzocht wordt hoe een systeem ontworpen kan worden dat op een sociale en intuïtieve manier kan reageren op menselijk gedrag.

Ariane Truemper
Onderzoek naar hoe we onszelf en de wereld ervaren los van het visuele, maar door middel van geluid en ruimte. Hoe ervaren we geluid en ruimte?

Dirk van Lieshout
Een onderzoek- en werkperiode van 3 maanden bij het 'Vijfde Seizoen' in Den Dolder waarbij de kunstenaar met bewoners werkt aan 'De Theeinstallatie'.

Giuseppe Licari
Contrappunto, het onderzoeken en realiseren van een installatie die een verbinding kan maken tussen het publiek in de galerie en het verbrande bos van Idaho.

Hannah James
Every woman is an animal, onderzoek dat de relatie tussen menselijke en niet-menselijke dieren onderzoekt, met een speciale focus op vrouwelijke mensen en niet-menselijke dieren.

Jason Hendrik Hansma
The Day Unravels What the Night Has Woven, een onderzoek naar het onzichtbare tijdens een residency in Parc Saint Leger Centre d'art Contemporain.

Koen Taselaar
Sing Your Life, een onderzoek naar de reproductie van bestaand werk in een publicatie gebruikmakend van een risomachine, waarin het werk (tekeningen, foto's, sculpturen en schetsen) als bronmateriaal gebruikt wordt.

Lorelinde Verhees
Open systemen in denken, maken en architectuur. Een residentie in Italie met als thema: open systematiek en een reis naar Szumin, Polen om daar de theorie van de Open Vorm te bestuderen.

Maud van den Beuken
Mapping the air is een cartografisch onderzoek dat onderzoekt of het mogelijk is om het non-fysische en ondefinieerbare in kaart te brengen. Hoe definieert de lucht zichzelf als ruimte?

Mia Andresen
You killed all my dreams, een onderzoek naar het ontwikkelen van een meer persoonlijke relatie met het eigen werk door terug te gaan naar haar geboorteland Lapland en stad Kiruna. Aanleiding vormt de dramatische stadsverplaatsing in de rumoerige mijnwerkersstad Kiruna en de consequentie ervan voor haar bewoners.

Michaela Lakova
Right to be forgotten, onderzoek naar de wet die bepaalt dat persoonsgegevens moeten worden verwijderd uit de zoekresultaten van de naam van een persoon als het voldoet aan bepaalde eisen.

Perri Mc Kenzie
Who am I as a painter, in painting, in making; Een workshop aan de Summer Academy of Fine Arts, Salzburg, die zal uitdagen om nieuwe methoden te gebruiken voor het ontwikkelen en verdiepen van schilderen.

Roosmarijn Mascini en Wies Arts
Het ontwikkelen en realiseren van Het Figuur waarvan het onmogelijk bleek de menselijke maat te nemen, een muzikale voorstelling i.s.m. Wies Arts. Met als doel om het spontane en het oningevulde als essentieel onderdeel voor sociale en maatschappelijke verbinding in de kunstenaarspraktijk verder onderzoeken.

Sandro Setola
Faith, onderzoeksproject waarin de narratieve kant van het werk verder wordt verdiept en de fivtieve en realistische componenten daarin scherper tegenover elkaar worden gesteld.

Tess Martin 

Pursuit of Potential, onderzoek in animatie naar de relatie tussen de zon en mens gevisualiseerd in een installatie en film.

Vloris Fisser
Strategies for reappropriating the mono-myth, een onderzoek hoe onze tijd zich verhoudt tot de herhaling van de geschiedenis.

GEHONOREERDE AANVRAGEN 1E RONDE 2016:

In de eerste ronde van de O&O-regeling 2016 zijn in totaal 10 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van € 72.490,-. Voor deze ronde werd middels 35 aanvragen een totaalbedrag van € 276.825,42 aangevraagd.

Jan Adriaans
De cognitie van kemphanen, het ontwikkelen van een videowerk waarin gedrag en relatie tussen mens en kemphaan en de omgeving onderzocht wordt. Meer informatie

Max Dovey
Bankieren met opa is een onderzoek/tentoonstelling van de digitalisering van geld. Het verschil van gegevens en monetaire uitwisseling in de tijd dat opa bankier was. Het doel is kruis-disciplinaire verbindingen tussen artiesten, academici en economen te gebruiken voor de ontwikkeling van het project. Meer informatie

Ilke Gers
Line painting, sign making, een onderzoek naar lijnmarkering in de openbare ruimte die mens en verkeer in de openbare ruimte regelt, om uiteindelijk tot nieuw werk te komen. Meer informatie

Laurien Dumbar
Posters, onderzoek naar de autonome kwaliteit van affiches gebaseerd op een beeldarchief van foto’s uit het atelier waarin de probleemstellingen van abstracte schilderkunst worden getoond en onderzocht. Meer informatie

Jasper Griepink
Down to Earth, bezoeken van twee residencies in Oregon (VS) en Portugal om te focussen op het ontwikkelen van basiskennis t.a.v. eco building en sociale-theoretische vaardigheden ontwikkelen over het functioneren van duurzame samenlevingen. Meer informatie

Edward Thomson
Natural Growth, een onderzoek naar het werken met acteurs en improvisatietechnieken ten einde de beroepspraktijk te verdiepen en verbreden. Meer informatie

Marije de Wit
Werkperiode tijdens een residency in Wiels, Brussel waarin een zogenaamde vanzelfsprekendheid en onherroepelijkheid van alles ondervraagd wordt. Meer informatie

Efrat Zehavi
Anonymus Magazine, het uitgeven van een kunstwerk vermomd als glossy. Meer informatie

Weronika Zielinska
‘Deze tentoonstelling valt buiten de verantwoordelijkheid van de directie van het museum’, een nieuw project ontwikkeld in het kader van de tentoonstelling Project Rotterdam, een groepsmanifestatie van in Rotterdam werkende kunstenaars en ontwerpers – bij Museum Boijmans Van Beuningen. Meer informatie

Micha Zweifel
Meubels, Charlois is een project voor een serie meubels te produceren met gebruikmaking van materiaal en stijlfiguren uit Charlois op een andere manier dan onze meubels thuis. Meer informatie