Ga direct naar inhoud

O&O - FRANK VAN DER SALM: Familiar Images

Deel deze pagina

Familiar Images is een conceptueel onderzoek (in theorie en praktijk) naar de manier waarop archetypen en bekend veronderstelde beelden (uit ons collectieve geheugen, reclame, film) ons idee van de werkelijkheid hebben bepaald en onze leefomgeving mede hebben vormgegeven. De rol van het technische beeld (fotografie, film, computer) in onze hedendaagse en verstedelijkte samenleving, staat hierin centraal. Kunstenaar Frank van der Salm (1964) wilde dit onderzoeken in Los Angeles en in de hypermarkets aldaar, om zo het vluchtige beeld van de media naar zijn geografische oorsprong terug te brengen. Zo wilde hij zoeken naar politieke en commerciële processen in die stad waar consumentisme en beeldtaal in elkaars verlengde liggen, en hoe artistieke verbeelding hier mogelijk is.

O&O 2004 Frank van der Salm

Het fotowerk van Van der Salm gaat over de indirecte en vaak gemanipuleerde overdracht van ervaring en kennis. Zijn beelden ontstaan vanuit stadslandschappen en afbeeldingen van steden, de gebouwde omgeving, maquettes. Zo onderzoekt hij de relatie tussen afbeelding en het afgebeelde, én het realiteitsge halte van het fotografische beeld. Zijn werken zijn te zien geweest in Europa, China en Amerika. Inclusief reis en literatuuronderzoek kostte het O&O-project een half jaar waarna Van der Salm zijn ideeën wilde uitwerken in een essay. Galerie Akinci in Amsterdam toonde eind 2013 de nieuwe werken in een solo-expositie.

Totale budget € 17.795 / Bijdrage O&O € 10.000

Meer over Frank van der Salm