Ga direct naar inhoud

Regeling Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidies (O&O)

Deel deze pagina

Spreekuur
Het spreekuur voor de komende ronde op dinsdag 24 en woensdag 25 september 2019 is vol. Wil je op de wachtlijst, stuur dan een mail naar artoffice@cbkrotterdam.nl

Deirdre Donoghue - What belongs to the sky

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES
Wat
De regeling Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidies (O&O) is bedoeld voor individuele beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam. De O&O is erop gericht een impuls te geven aan (artistiek)  onderzoek en verdieping van de beeldende kunstpraktijk, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid wordt vergroot.
Het betreft een gemeentelijke regeling die wordt uitgevoerd door CBK Rotterdam.
Het beeldend onderzoek, project, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk, maar bijvoorbeeld een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven artistieke vraag- en/of doelstelling en een plan van aanpak. Het kan ook gaan om internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals een artist-in-residency of een studiereis indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een beeldend onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling. Het kan ook gaan om een artistiek-inhoudelijk onderzoeksproject en/of experiment of een publicatie die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.
Voorbeelden van O&O-projecten 

Voor wie
Voor individuele beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam.
Aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van deze regeling.

Wanneer
De O&O-regeling kent drie aanvraagrondes per jaar.
De resterende deadline voor aanvragen in 2019:
Ronde 3: vrijdag 11 oktober 23.00 uur

Adviescommissie
Alle aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie Ontwikkeling- en Onderzoeksubsidies.

Commissieleden 2019
Niekolaas Johannes Lekkerkerk
Julia Geerlings
Lisette Schumacher
Ad de Jong
Alexandre Furtado

Aanvragen
Aanvragen in het kader van de O&O-regeling worden digitaal als pdf via WETRANSFER aangeleverd via het e-mailadres aanvragen@cbkrotterdam.nl.

Spreekuur
Wil je je O&O aanvraag voorbespreken? Maak dan online een afspraak voor het spreekuur voorafgaand aan een van de aanvraagrondes. Een afspraak duurt maximaal een half uur. Zorg dat je je O&O aanvraag en specifieke vragen zoveel mogelijk hebt voorbereid. Op het spreekuur ontvangen we het liefst kunstenaars voor wie de O&O-regeling nieuw is.

Een O&O aanvraag bestaat uit
- Het aanvraagformulier: vul in, print uit, onderteken het en scan het als pdf of jpeg.
- De O&O aanvraag als 1 pdf (punt 2 t/m 9 van het aanvraagformulier)
- De begroting (punt 5) ook apart.
- De samenvatting van de aanvraag (punt 10).
- Daarnaast is het altijd van belang dat je persoonlijke pagina op www.rotterdamsekunstenaars.nl actueel is.
Download altijd het laatste aanvraagformulier (pdf).

Punten van aandacht
- Lees eerst aandachtig het reglement op het aanvraagformulier door voordat je de aanvraag samenstelt.
- Aanvragen binnengekomen na de sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen. Per post verkregen stukken worden evenmin behandeld.
- Houd voor actuele informatie deze website, cbkrotterdam.nl plus de Tips en Oproepen mailingen goed in de gaten.
Voor alle overige vragen, informatie en contact met Art Office: artoffice@cbkrotterdam.nl.

Verslaglegging en Communicatie

Verslaglegging
Na afloop van je project dient CBK Rotterdam vast te kunnen stellen of je daadwerkelijk aanspraak kan maken op de bij subsidieverlening toegekende bijdrage. De vaststelling van de definitieve hoogte van het subsidiebedrag geschiedt aan de hand van een eindverantwoording en een eindafrekening in de vorm van een verslag dat past bij de vorm waarin het project is uitgevoerd. Deze eindverantwoording dient bij CBK Rotterdam ingediend te zijn uiterlijk 6 weken na de datum van afronding welke is vermeld in de toekenning.
Voorwaarden verslag O&O

Communicatie
Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.