Ga direct naar inhoud

Regeling Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidies (O&O)

Deel deze pagina

*******************************************************************
FEB 2020

Beste kunstenaar,

Eerder berichtten wij over de nieuwe website en het vullen van de nieuwe kunstenaarspagina's. Dit wordt echter een aantal weken uitgesteld o.a. omdat we de nieuwe website nog niet goed genoeg hebben kunnen testen en we er zeker van willen zijn dat alles naar behoren werkt. 

De 1e ronde aanvragen voor een O&O-bijdrage kan daardoor helaas niet via de nieuwe website worden gedaan en gebeurt nog op de oude manier.

Voor de mensen die in februari O&O willen aanvragen moet de kunstenaarspagina op deze website up to date zijn zodat de commissie de meest recente informatie onder ogen krijgt.

Bedankt voor jullie aandacht.

**************************************************************

Deadlines 2020
vrijdag 21 februari 23.00 uur (uitslag 17 april)
vrijdag 19 juni 23.00 uur (uitslag 14 augustus)
vrijdag 23 oktober 23.00 uur (uitslag 18 december)

Spreekuur
Wil je je O&O aanvraag voorbespreken? Maak dan online een afspraak voor het spreekuur voorafgaand aan een van de aanvraagrondes. Een afspraak duurt maximaal een half uur. Zorg dat je je O&O aanvraag en specifieke vragen zoveel mogelijk hebt voorbereid. Op het spreekuur ontvangen we het liefst kunstenaars voor wie de O&O-regeling nieuw is.

In 2020 respectievelijk: 4 en 5 februari | 9 en 10 juni | 13 en 14 oktober.

O&O spreekuur eerste ronde 2020 is volgeboekt. Het is helaas niet meer mogelijk een afspraak te maken.

O&O 2031 Serge game  foto 3

REGELING ONTWIKKELINGS- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES
Wat
De regeling Onderzoeks- en Ontwikkelingssubsidies (O&O) is bedoeld voor individuele beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam. De O&O is erop gericht een impuls te geven aan (artistiek)  onderzoek en verdieping van de beeldende kunstpraktijk, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid wordt vergroot.
Het betreft een gemeentelijke regeling die wordt uitgevoerd door CBK Rotterdam.
Het beeldend onderzoek, project, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk, maar bijvoorbeeld een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven artistieke vraag- en/of doelstelling en een plan van aanpak. Het kan ook gaan om internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals een artist-in-residency of een studiereis indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een beeldend onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling. Het kan ook gaan om een artistiek-inhoudelijk onderzoeksproject en/of experiment of een publicatie die een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.
Voorbeelden van O&O-projecten 

Voor wie
Voor individuele beeldend kunstenaars die zijn ingeschreven bij CBK Rotterdam.
Aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van deze regeling.

Wanneer
De O&O-regeling kent drie aanvraagrondes per jaar.
De deadlines voor aanvragen in 2020:
Ronde 1: vrijdag 21 februari 2020 tot 23.00 uur
Ronde 2: vrijdag 19 juni 2020 tot 23.00 uur
Ronde 3: vrijdag 23 oktober tot 23.00 uur.

Adviescommissie
Alle aanvragen worden beoordeeld door de adviescommissie Ontwikkeling- en Onderzoeksubsidies.

Commissieleden 2020
Ronald Cornelisse (a.i.)
Alexandre Furtado
Ad de Jong
Niekolaas Johannes Lekkerkerk
- vacature -

Aanvragen
Aanvragen in het kader van de O&O-regeling worden digitaal als pdf via WETRANSFER aangeleverd via het e-mailadres aanvragen@cbkrotterdam.nl.

Spreekuur
Wil je je O&O aanvraag voorbespreken? Maak dan online een afspraak voor het spreekuur voorafgaand aan een van de aanvraagrondes. Een afspraak duurt maximaal een half uur. Zorg dat je je O&O aanvraag en specifieke vragen zoveel mogelijk hebt voorbereid. Op het spreekuur ontvangen we het liefst kunstenaars voor wie de O&O-regeling nieuw is.

Een O&O aanvraag bestaat uit
- Het aanvraagformulier: vul in, print uit, onderteken het en scan het als pdf of jpeg.
- De O&O aanvraag als 1 pdf (punt 2 t/m 9 van het aanvraagformulier)
- De begroting (punt 5) ook apart.
- De samenvatting van de aanvraag (punt 10).
- Daarnaast is het altijd van belang dat je persoonlijke pagina op www.rotterdamsekunstenaars.nl actueel is.

Punten van aandacht
- Lees eerst aandachtig het het reglement en de toelichting op het aanvraagformulier door voordat je de aanvraag samenstelt.
- Aanvragen binnengekomen na de sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen. Per post verkregen stukken worden evenmin behandeld.
- Houd voor actuele informatie deze website, cbkrotterdam.nl plus de Tips en Oproepen mailingen goed in de gaten.
- De resultaten van de commissie ontvang je uiterlijk acht weken na de deadline.
- De aanvraag mag niet meer dan €10.000,00 zijn.
Voor alle overige vragen, informatie en contact met Art Office: artoffice@cbkrotterdam.nl.

Verslaglegging en Communicatie

Verslaglegging
Na afloop van je project dient CBK Rotterdam vast te kunnen stellen of je daadwerkelijk aanspraak kan maken op de bij subsidieverlening toegekende bijdrage. De vaststelling van de definitieve hoogte van het subsidiebedrag geschiedt aan de hand van een eindverantwoording en een eindafrekening in de vorm van een verslag dat past bij de vorm waarin het project is uitgevoerd. Deze eindverantwoording dient bij CBK Rotterdam ingediend te zijn uiterlijk 6 weken na de datum van afronding welke is vermeld in de toekenning.
Voorwaarden verslag O&O

Communicatie
Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.