Regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies

Deel deze pagina

2016_Rooswiesblauw
 • De O&O-regeling kent drie aanvraagrondes per jaar.
 • Download altijd het laatste aanvraagformulier (zie hieronder).
 • Aanvragen in het kader van de O&O-regeling kunnen alleen digitaal als PDF via WETRANSFER worden aangeleverd naar uitsluitend het e-mailadres aanvragen@cbkrotterdam.nl.

Een O&O aanvraag bestaat uit:

 1. Het aanvraagformulier: vul in, print uit, onderteken het en scan het als pdf of jpeg.
 2. De O&O aanvraag als 1 PDF (punt 2 t/m 9 van het aanvraagformulier)
 3. De begroting (punt 5) ook apart.
 4.  De samenvatting van de aanvraag (punt 10).

Let op!
Daarnaast is het van belang dat je persoonlijke pagina op www.rotterdamsekunstenaars.nl actueel is.

Alle aanvragen binnengekomen na de sluitingsdatum worden niet in behandeling genomen. Per post verkregen stukken worden evenmin behandeld.

Lees eerst aandachtig het reglement en de toelichting bij het aanvraagformulier voordat je je aanvraag samenstelt. In het reglement staat welke gegevens er samen met het aanvraagformulier aangeleverd moeten worden. Op de PDF met de deadlines 2018 staan ook de namen van de commissieleden.

Voor alle overige vragen en informatie en contact met Art Office, gebruik je artoffice@cbkrotterdam.nl.

Houd deze website en cbkrotterdam.nl plus de Tips en Oproepen goed in de gaten!

DE REGELING ONTWIKKELING- EN ONDERZOEKSSUBSIDIES
voor kunstenaars die ingeschreven staan bij CBK Rotterdam

De regeling Ontwikkeling- en Onderzoekssubsidies (O&O subsidie) is erop gericht een impuls te geven aan onderzoek en verdieping, zodat bestaande kunstenaarspraktijken zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun zichtbaarheid vergroot worden.
De O&O-regeling is een financieringsregeling voor individuele kunstenaars, aanvragen met een collectief karakter of doelstelling vallen buiten het kader van deze regeling.

Voorbeelden van projecten zijn:

 • Een afgebakende periode van onderzoek en verdieping met een duidelijk omschreven vraag- en/of doelstelling en een plan van aanpak.
 • Internationale ontwikkeling van de beroepspraktijk, zoals artist-in-residency of  een studiereis indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling.
 • Onderzoeksproject (naar inhoud, materiaal), experiment.
 • Publicatie; indien deze een wezenlijk onderdeel uitmaakt van een onderzoek of ontwikkeling in het kader van deze regeling

Het onderzoek, project, de studiereis of artist-in-residency betreft nadrukkelijk geen continuering van de reguliere beroepspraktijk.

Wil je je O&O aanvraag voorbespreken?

Maak dan on-line een afspraak voor het spreekuur.

Het spreekuur voor de tweede O&O ronde in 2018 is op dinsdag 8 en woensdag 9 mei.

Een afspraak duurt maximaal een half uur. Zorg dat je je O&O aanvraag en specifieke vragen zoveel mogelijk voorbereid hebt. Op het spreekuur ontvangen we het liefst kunstenaars voor wie de O&O-regeling nieuw is.

2013-2234-Griepink

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Art Office van CBK Rotterdam, bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 12.00-17.00 uur: 010 2092144/145 of via artoffice@cbkrotterdam.nl

Communicatie

Bij de presentatie van het eindresultaat (op bijvoorbeeld uitnodiging, persbericht, publicatie, tentoonstelling en website) moet de participatie van CBK Rotterdam duidelijk worden vermeld. Klik hier voor meer informatie en logo's.