Ga direct naar inhoud

Toekenningen O&O 2014

O&O_2014_De_Graaf

O&O - TEUN DE GRAAF: Fanfare

‘De fanfare voor vooruitstrevende volksmuziek zoekt leden’, kopte een pamflet in 2014. De website van het Autodidactisch Front meldde hetzelfde, en zette die oproep kracht bij met foto’s van oude blaas- en snaarinstrumenten. De leden werden gezocht voor het plan Fanfare dat Teun de Graaf (1988) eerder dat jaar bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam had ingediend. Het was een plan om een werkplaats voor muziekinstrumenten op te zetten: een studio voor hemzelf en anderen om in te werken en instrumenten te bouwen. Deelnemers werden niet zozeer door hem begeleid, maar traden op als actieve deelnemers aan een onderzoek naar een lokaal geluid. Met de kennis en ervaring die De Graaf heeft, wilde hij traditionele instrumenten bouwen van lokale of ter plekke gevonden

...
Lees meer
O_O_2014_2354_Adriaans

O&O - JAN ADRIAANS: De linkerrand van de tong

SeMa Nanji Residency is een artist-in-residency in Zuid-Korea, onder auspiciën van het Seoul Museum of Art (SeMa), waar Jan Adriaans (1972) medio 2014 drie maanden kon verblijven. Hij wilde dit doen om zich te verdiepen in de enorme metamorfose die het ingesloten Zuid-Koreaanse schiereiland de laatste dertig jaar heeft meegemaakt. Het straatarme agrarische land heeft zich na de burgeroorlog opgewerkt tot een hyperkapitalistische natie met alle voordelen (welvaart) en uitwassen van dien (competitiedrang, werkdruk, statusbehoefte). Adriaans is benieuwd welke invloed het Boeddhisme en de Oosterse geneeskunde spelen in het moderne Seoul, de metropool aan de linkerkant van de landtong. Vandaar de projecttitel: de tong laten lezen is ook een belangrijk onderdeel van de traditionele

...
Lees meer
2014-2355-Olthof

O&O - EVA OLTHOF - an archive of memories

Op 4 maart 2009 stortte totaal onverwacht het historisch archiefgebouw van Keulen in. De berichtgeving daarvan maakte een verpletterende indruk op Eva Olthof (1983). Vooral het feit dat het unieke documenten betrof (van Goethe, Marx, Adenauer) die in een krater van 25 meter in het grondwater belandden. Kun je toegang krijgen tot een archief dat niet meer bestaat? Die vraag stelde Olthof zichzelf en ze besloot het antwoord te zoeken in herinneringen van Keulenaren. Voor een onderzoek besloot ze deze ‘Kopfbilder’ te gaan verzamelen: welke beelden dragen Keulenaren met zich mee van die onheilsdag? Wat is hun relatie met het archief, dus gebouw en inhoud? Kunnen ze dit beschrijven?

 

Lees meer
O_O_2014_2359_Smits2

O&O - HELMUT SMITS: Greenwoodwork

Greenwood working is de benaming voor een eeuwenoude techniek om van vers gekapt – dus nat - hout meubels te maken, zonder elektrisch gereedschap te gebruiken. Die ambachtelijke aanpak, en de schoonheid van houtsoorten, brachten Helmut Smits (1974) ertoe om een onderzoek hierover op te stellen. Hij ging dit doen door cursussen te volgen en zich met materieel te bekwamen. De bijbehorende techniek komt uit bosrijker gebieden in Engeland en de Verenigde Staten, maar Smits wilde het Rotterdams aanpakken en kent relatief nabij in Winterswijk een greenwoodworker met een eigen stuk bos. Vervolgens wilde Smits bomen uit Rotterdam en omgeving gebruiken en, als kunstenaar, werken naar een ander soort resultaten dan reguliere meubels. Het fysieke maakproces is daarin bepalend, hoe je

...
Lees meer
O_O_2014_2360_Luczak2

O&O - ANNA MARIA LUCZAK: Het mooiste

Rijk aan geschiedenis, en een plek vol vergeten schoonheid - zo typeert Anna Maria Luczak (1984) stadsdeel Charlois als uitgangspunt voor haar project met de veelzeggende titel ‘Het Mooiste’. Dit project concentreert zich rond een weekend vol performances in mei 2014. Hiervoor besloot zij de geschiedenis van deze wijk te willen belichten, met een fictieve benadering van historische feiten, verhalen en mythen door bewoners van Charlois. Met deze orale geschiedenis als basis wilde Luczak een wandelroute door Charlois organiseren. Daar lag nog een extra onderzoeksvraag onder: kan een buitenstaander onderdeel worden van een rijke geschiedenis? Wat haar mede motiveerde tot die vraagstelling is dat zij, net als velen, een buitenstaander en nieuwkomer is in deze oude wijk.

Lees meer
O_O_2014_2362_Gouseti2

O&O - FOTINI GOUSETI: The Present as a Result of the Past

Tijdens de grote financiële crisis in Griekenland en de daaropvolgende verkiezingen, was het een klein dorpje in de bergen van de Pelopponesos, Kalavryta, dat de aandacht trok. Daar bleek een opvallend aantal bewoners te hebben gestemd op Gouden Dageraad, de extreem-rechtse partij die wel wordt vergeleken met het Duitse Nationaal-Socialisme. Die politieke voorkeur trok de aandacht van media en van kunstenaar Fotini Gouseti (1974), die besloot op onderzoek uit te gaan. Waarom juist Kalavryta, waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog de mannelijke bevolking vermoordden? Eerder al interviewde Gouseti 92 dorpelingen over heden en verleden en presenteerde ze haar onderzoek in het Van Abbemuseum. In 2014 besloot ze hier een vervolg aan te geven, als O&O-project. Daarvoor besloot

...
Lees meer
O_O_2014_2368_Vonk2

O&O - TEUN VONK: People Playd (ed.)

We leven meer dan ooit in een individualistische maatschappij en tegelijkertijd kunnen we niet zonder anderen. Wat doet groepssamenhang en groepsdruk voor mensen? Waar wordt hun individualiteit ingeleverd? Het zijn dit soort elementaire vragen die centraal staan in het onderzoek van Teun Vonk (1986). In 2014 begon hij een O&O-onderzoek naar hoe individuele personen zich gedragen op momenten dat ze worden beïnvloed door een groep. Als kunstenaar bedient hij zich bij zulk onderzoek van een beeldstrategie. Bij dit specifieke onderzoek diende die ter registratie maar wel op zo’n manier dat dit interactiviteit zou uitlokken. Vonks doel is dat mensen die de beelden later zien, daar actief bij betrokken raken.

Lees meer
2014-2375-Kentgens

O&O - SIMON KENTGENS: Beijing: Epicentrum van een tijdsbeving

Door vier maanden te verblijven in Beijing wilde Simon Kentgens (1978) onderzoek doen naar tijd en tijdsbeleving in China. Immers, er is geen andere stad in de wereld waar op dit moment de ‘oude tijd’ zo hard botst met de nieuwe. Kentgens beschrijft China als een maatschappij die tot vorige eeuw lange periodes van stabiliteit heeft gekend en nu in aanraking komt met de snelle, jachtige informatiecultuur. “Alsof twee tektonische tijdplaten langzaam maar zeker tegen elkaar drukken, met alle gevolgen van dien,” stelt hij. China noemt hijeen land met groeipijnen en stuipen waar het overal piept en kraakt. Zijn onderzoek gaat over deze ‘tijdsbeving’, zoals hij het noemde.

Lees meer
2014-2411-Wilschut

O&O - HANS WILSCHUT: Panorama Domtoren

In de 19e eeuw waren geschilderde panorama’s een geliefde bezienswaardigheid: de schilder portretteerde een wereld waarin je je als bezoeker voor je gevoel kon onderdompelen. Het beheerste je hele blikveld. Panorama Mesdag in Den Haag is een van de weinige die van deze internationale kunstvorm is overgebleven. Het inspireerde Hans Wilschut (1966). Denkend aan Mesdag en aan de ronde zoöpraxiscopen van Eadweard Muybridge besloot hij een stadspanorama van Utrecht te maken. Dat wordt als installatie onderdeel van een tentoonstelling over de Domtoren die plaatsvindt in het Centraal Museum in 2016. Wie vanaf de Domtoren naar beneden kijkt, ziet de ontwikkeling van de omgeving en kan in het uitzicht nog steeds verschillende historische stappen ontdekken.

Lees meer
2014-2413-Weijers

O&O - LYDIA WEIJERS: Pics or it didn’t happen

Als een boom omvalt in het bos en niemand was erbij, is de boom dan wel omgevallen? Die aloude vraag heeft een extra betekenis gekregen in de huidige digitale tijden – niet geregistreerd is het alsof iets niet gebeurd is. Zoals Lydia Weijers (1985) het formuleert in ‘Pics or it didn’t happen’: fotografie bepaalt de waarde van onze ervaringen. Het fotografische beeld is steeds belangrijker. Maar het beeld dat we laten zien op internet, is een geregisseerde en geromantiseerde versie van onze werkelijkheid. Het is eenzelfde soort foto’s als die we in reclames zien. Die scheefgroei tussen werkelijkheid en beeld daarvan vormt het thema van dit O&O-onderzoek van Weijers, met nadruk op locaties in het algemeen en in het bijzonder de Alpen – een

...
Lees meer
2014-2416-v.d.Velden

O&O - LUCAS VAN DER VELDEN: Dark Matter

Voor zijn onderzoeksproject Dark Matter besloot Lucas van der Velden (1976) graag de uitnodiging te benutten die hij kreeg van een artist-in-residency in Noord-Noorwegen. Zijn plan was om daar en aangrenzend in Rusland close-up opnamen te gaan maken van de natuur (korstmossen, schimmels, rotsen, zand, water, sneeuw) én van industriële activiteit zoals mijnbouw met alle vervuiling die daardoor ontstaat. Samen vormen ze de bestanddelen voor de O&O-film Dark Matter. De extreme verschillen tussen zomer en winter maken dat Van der Velden twee keer naar dit gebied boven de poolcirkel wil reizen, zodat hij licht en donker en structuur in allerlei tegenstellingen vangt. om daar een volgende stap te maken in de ontwikkeling in zijn werk.

Lees meer
O_O_2014_2417_Benlaloua

O&O - SAMIRA BEN LALOUA: Magazine van print naar performatie

Hoe te komen van een tijdschrift op papier naar een ‘performatief live magazine’? Dat is de centrale vraag in het O&O-onderzoek van Samira Ben Laloua. Haar ervaring in het samenstellen en publiceren van tijdschriften wilde ze via een O&O-onderzoek omzetten naar een live format, gesitueerd rond een vloeibaar modern leven in de stad – haar eigen stad zowel als andere steden. Kenmerkend voor stedelingen is dat zij voor korte of lange tijd verbonden zijn aan verschillende steden en stadsculturen.  Ze zijn op doorreis voor werk of vrije tijd, net als de academicus, dj, musicus, ontwerper, zich verplaatsend en al dan niet opgaand in lokale scenes om anderen te ontmoeten. Ben Laloua’s onderzoek sluit aan bij mondiale stedelijke cultuur

...
Lees meer
2014-2419-Murillo

O&O - LUCÍA P. MORENO MURILLO: Incoming Video Call

Betekenis en verlangen in een post-postmoderne wereld staan centraal in het O&O-project Incoming video Call van kunstenaar Lucia Moreno (1982) . Het begint met een romance in de virtual reality wereld Second Life, die zich daarna uitbreidt naar andere digitale platforms om te leven en lief te hebben en, in feite, om deze te koloniseren. In die nieuwe digitale wereld wenkt actrice Sigourney Weaver ons via een ‘incoming video call’ – vandaar Moreno’s titel voor dit interactieve kunstwerk. Dat telefonisch videogesprek is nodig om de beschouwer, analoge buitenstaander, toe te laten en waarmee de toegangscodes van de digitale wereld verbroken worden. Met die breuk wil Moreno een plot ontwikkelen voor dit videowerk. Resorts,

...
Lees meer
2421_2014_wouter sibum_2

O&O - WOUTER SIBUM: Ontologie van objecten in de openbare ruimte

Vorm- en materiaalgebruik in de openbare ruimte intrigeren Wouter Sibum (1980) mateloos. Hoewel veel ontwerpkeuzes te ontleden zijn, staat hij vaak voor een raadsel als hij een object vindt waarvan hij doel, gebruik of plaatsing niet kan begrijpen. Toch kan hij ook dan waardering opbrengen voor het verschil tussen objecten en situaties die moeten opvallen of juist in hun omgeving moeten opgaan. In 2003 is hij begonnen dit soort objecten te fotograferen, waarna hij besloot om dit archief in 2014 te ontsluiten als een fotoblog: out-box.nl. Daar voegt hij vrijwel dagelijks nieuwe foto’s en archiefmateriaal aan toe. Zijn O&O-project ligt in het verlengde: om zelf ruimtelijke objecten te maken op basis van dit archief.

Lees meer
2014-2422-Suurmond

O&O - MARCEL SUURMOND: Nature as it is intended

‘Pittoresk’ of ‘picturesque’ is de benaming voor een schoonheidsgevoel waarmee we aangeven dat de natuur zo mooi is als een schilderij, als kunst. Die term ontstond toen vooral Engelsen begonnen de natuur vorm te geven naar schilderkunstige idealen. In het O&O-project Nature as it is intended is Marcel Suurmond (1983) onderzoek gaan doen naar een actuele variant: de esthetische appreciatie van natuur in de stedelijke omgeving. Dit fotografisch onderzoek legt een directe link tussen de kunst en de manier waarop in de openbare ordening een schilderachtige weergave van de natuur wordt geïmiteerd. Suurmond richt zich op stedelijke openbare ruimtes die zijn gecreëerd voor recreatie en verfraaiing. Want juist daar is de hand van de mens,

...
Lees meer

O&O - ANOUK GRIFFIOEN: Jakobstova - Rotterdam

Verloren herinneringen laten, als ze weg zijn, lege plekken achter in het geheugen – aldus kunstenaar Anouk Griffioen (1979). Anders werkt het bij beladen herinneringen die wel blijven hangen. Zij verliezen iets wanneer we ze proberen uit te spreken. De tekeningen van Griffioen gaan over zulk verlies: over ervaringen die nog bestaan maar niet goed uitgelegd kunnen worden. Zij vertaalt dat in beeld, een onderhuidse structuur aan de oppervlakte brengend. Hoe persoonlijker hoe beter neemt ze zichzelf als uitgangspunt, wat haar werk een dagboek maakt. Voor dit O&O-project is Griffioen gaan fotograferen in Sogn og Flordane en in Rotterdam: een verre plek met natuur naast haar eigen dichtbevolkte stad. Juist die vergelijkingen is ze gaan uitdrukken in verbeelding, betekenis,

...
Lees meer
2014-2432-Thomson

O&O - EDWARD CLYDESDALE THOMSON: Nieuw werk

Tijdens zijn verblijf bij IASPIS, een residency in Stockholm, viel het Edward Thomson (1982) op welke historische rol bossen spelen in Zweden. De bomen tonen er littekens: van inwendige boomschorswinning, als tekens van bewegwijzering, of – en dat was het meest spectaculair – ingekerfde tekeningen van hoofden die werden gebruikt bij voorchristelijke religieuze ceremonies. De culturele benadering van deze bossen is duizenden jaren oud. Hoe meer hij over de geschiedenis van de bossen te weten kwam, hoe meer hij besefte dat deze geschiedenis verbonden is met de geloofssystemen die uiting geven aan een moreel bewustzijn van verantwoordelijkheid. Hij besloot terug te gaan naar Zweden om hier een onderzoek aan te wijden: zich verdiepen in de geschiedenis van de bossen en zo te

...
Lees meer
2014-2433-Staal

O&O - JONAS STAAL: 4e New World Summit: Stateloze Staat

De 4e New World Summit in Brussel met de titel Stateloze Staat, stelt het eerste parlement voor van stateloze landen wereldwijd. Vanuit de beeldende kunst ontwikkeld door kunstenaar Jonas Staal (1981), is dit stateloze parlement uitgegroeid tot een interdisciplinaire samenwerking met vormgevers, architecten, diplomaten en curatoren. De New World Summit wil de betekenis van kunst in dit democratische project zichtbaar maken. Deze vierde editie in 2014 werd een driedaagse summit die ging over de strijd van stateloze staten en hun relaties tot moderne democratiseringsbewegingen. Ook verdiepten de parallelle programma’s (tentoonstellingen, lezingen, symposia) de plek van de kunst in dit politieke project. Kunst is en blijft het centrum. Het is een middel om dit

...
Lees meer
O_O_2014_2435_Zoelen

O&O - TIMMY VAN ZOELEN: De Verleiding van de Onredelijkheid

In zijn O&O-aanvraag schreef Timmy van Zoelen in 2014 dat hij geleidelijk aan ontdekt heeft dat zijn werk van de laatste paar jaar – films, sculpturen - voortkomt uit een fascinatie voor wat hij het technocratische fascisme van het kapitalisme noemt. Dit is een alles controlerend systeem, stellen hij en anderen, passend bij een weldoorvoede consumptiemaatschappij. Naar Pasolini voert Van Zoelen al vaker in zijn werk de dictatuur van de consumptie op als het nieuwe fascisme. Voor dit O&O-onderzoek wilde hij hiermee verder. Hij besloot op zoek te gaan naar een locatie die ter illustratie kan dienen van een persoonlijker onderzoek naar het technocratisch fascisme. Hij ziet dat als een ideologie, die hij op die locatie verder wilde doorgronden. Daarbij had hij het Casa del

...
Lees meer
O_O_2014_2454_Luczak

O&O - ANNA MARIA LUCZAK EN SABRINA CHOU: Grammar of Ornament

Grammar of Ornament is een onderzoeksproject van Anna Maria Luczak (1984) en Sabrina Chou (1987), om materiële interventies te scheppen in Jakobstad. In die Finse stad weten ze een residency waar ze van september tot december 2014 wilden verblijven. Grammar of Ornament gaat over hoe instituten de geschiedenis vormen tot verhalen door materialen tentoon te stellen. Hoe kom je van zo’n immateriële geschiedenis tot tastbare resultaten? Luczak en Chou werkten in dit onderzoek aan een een methodologie die niet alleen voor Finland maar ook in Rotterdam toepasbaar is. Waarbij Finland het voordeel heeft dat de vrij recente industrialisering maakt dat ze daar, in het kleinschalige Jakobstad, de invloed van design op het dagelijks leven konden traceren, in

...
Lees meer

O&O - MARIJE DE WIT: Nieuw werk

Het fenomeen sculptuur is de kern geweest in het werk dat Marije de Wit (1979) heeft gemaakt sinds haar afstuderen. In haar sculpturen en installaties verbond ze onderdelen zodanig dat de vraag ontstond wat de drager was en wat het werk. Het etaleren van een beeld werd zelf ook onderwerp. Door objets trouvés te verwerken maakte ze de installaties tot weerspiegelingen van het dagelijks leven. De grenzen tussen beeld en abstractie aftastend  begon ze op zeker moment doodles te maken, deze uitvergrotend tot sculpturen, waarna ook andere materialen zoals keramiek een plek kregen in haar werk. Met haar O&O-onderzoek borduurde ze voort op de manier waarop ze technieken kan gebruiken, in dit geval fotografie. In een periode van acht maanden heeft ze zich

...
Lees meer
2014-2459-Collignon

O&O - DENISE COLLIGNON: La bataille de fleurs

Op uitnodiging van het Vincent van Goghhuis begon Denise Collignon in september 2014 aan een project geïnspireerd op en in samenwerking met het Zundertse bloemencorso. ‘Bataille de fleurs’ oftewel ‘bloemenregen’ noemde ze dit artist-in-residency project waarin ze de corsobloem centraal stelde. Dat is de naam van het bloemencorso in Nice waar kleine boeketjes worden gegooid als ode aan de bloemenpracht van het corso. Deze sympathie jegens de bloem is uitgangspunt voor dit project van Collignon die hierin samenwerkt met de ontwerpers van bloemencorso Zundert, het grootste dahlia-corso ter wereld, die daar het hele jaar mee bezig zijn.

Lees meer
O_O_2014_2462_Amir

O&O - RON AMIR: Exhibition Galerie 37PK

Eind 2014 nam Galerie 37PK zijn intrede in de Oude Haarlemse Jazz Club, waarbij de gelegenheid werd aangegrepen om het een monumentaal schreeuwerig interieur te geven. In die omgeving besloot 37PK een paar kunstenaars uit te nodigen, onder wie Ron Amir (1975). Amir op zijn beurt wilde er een grote serie tekeningen tonen. Zijn werk wilde hij er laten samensmelten met de architectuur van deze galerieruimte en met de theatrale ingrepen van de andere twee exposanten. Dit gelegenheids-driemanschap is een van meer presentaties die de galerie organiseert met het Frank Mohr Institute in Groningen: telkens met drie alumni uit verschillende disciplines. Amir werd er uitgenodigd samen met Steven Jouwersma van de IMD en Maria Dourron als scenograaf.

Lees meer
O_O_2014_2464_Emmerik

O&O - PAM EMMERIK: Graphic Novel Boijmans

Museum Boijmans Van Beuningen zei volmondig ‘ja’, toen Pam Emmerik (1964) er aanklopte met het voorstel om een graphic novel annex catalogus van het museum te maken. Emmerik besloot dit uit te werken rond een verhaal met twee hoofdpersonen: allereerst een jonge suppoost van Afghaanse afkomst met artistieke ambities, en als tweede ‘hoofdpersoon’ de eigen museumcollectie. Via die dialoog krijgt het verborgen leven uit Afghanistan een plek naast de verschillende museumstukken die Emmerik ten tonele voert, van Kokoschka, Goya, Bas Jan Ader maar ook kunstnijverheid. Ze bezoekt het museum wekelijks en leest veel over Afghanistan en over hoe dit van oudsher een knooppunt van culturen is geweest.

Lees meer
2014-2467-Somers

O&O - WIEKI SOMERS: Out of the Ordinary / Ongewoon Gewoon

Out of the Ordinary is een O&O-onderzoek naar inhoud en materiaal en presentatie, waarvan het resultaat in 2014 heeft geleid tot een gelijknamige solo-expositie in Museum Boijmans Van Beuningen. Het gaat om een solo van Studio Wieki Somers. Deze tentoonstelling was, net als het oeuvre van Somers, bedoeld om toeschouwers uit te nodigen om met andere ogen te kijken naar hun eigen dagelijkse werkelijkheid. De tentoonstelling toonde een deel van het oeuvre van Studio Wieki Somers, die dan zijn tienjarig bestaan viert. Recente collecties Mitate (onderzoek hiernaar mede met eerdere O&O-toekenning tot stand gekomen) en Frozen in Time waren daarbij voor het eerst in een Nederlands museum te zien, Chimneypots zichtbaar op het dak. De producten werden

...
Lees meer

O&O - INE LAMERS: EU-TOPOS

De gesloten stad, vaker een onderwerp in het werk van Ine Lamers (1957), is het vertrekpunt voor EU-TOPOS, haar nieuwste O&O-project in 2014. Voorafgaat een lange geschiedenis. Lamers reisde  meermalen naar Rusland waar ze steden trof die ontoegankelijk waren, industriesteden rond kernreactoren in de Siberische bossen, waarin de Sovjet-gedachte nog zichtbaar zou moeten zijn. EU-TOPOS is een volgende stap in haar onderzoek naar gesloten steden, ‘socialistische paradijzen’, toegespitst op  Zheleznogorsk. Deze stad, ook wel Atomgrad genoemd, werd gebouwd rondom een kernreactor in de Siberische bergen nabij Krasnoyarsk. Lamers vatte het plan op voor een allegorische multimediale installatie. Eerder verkregen materialen en opnames uit haar meerjarig onderzoek

...
Lees meer
2014-2471-Appelman

O&O - MARIJKE APPELMAN: w-o-l-k-e residency

Gelegen op de tiende en elfde verdieping van een gebouw in Brussel, maakt kunstenaarsinitiatief w-o-l-k-e zijn naam waar. Het is een bijzondere locatie. Voor een residency aldaar, van oktober tot december 2014, besloot Marijke Appelman (1979) om er de architectuur van de expositieruimte als uitgangspunt te nemen voor haar werk. In het bijzonder ging het haar daarbij om de vloer. Een onderzoek naar ritmes en patronen in de ondergrond gecombineerd met een vast patroon als onderdeel van een ruimte heeft ze nog niet eerder kunnen gebruiken. Dat maakte dit site-specific project een nieuwe stap voor haar werk, niet in de laatste plaats omdat ook het grote oppervlakte van de ruimte nieuw is voor haar.

 

Lees meer
O_O_2014_2472_Witteveen

O&O - BARBARA WITTEVEEN: Barfreak

Het begon met de cd ’music from the body’, die Barbara Witteveen (1963) cadeau kreeg van een vriend. Muziek van Roger Waters en Ron Geesin uit 1970. Met deze muziek op de achtergrond ging ze tekenen op karton. Waar ze normaliter op klein formaat werkt, ontstonden nu tekeningen van twee bij drie meter, waaruit ze figuren los knipte en omvormde tot een driedimensionale gestaltes. Na een paar weken was haar atelier bevolkt met maskers, mens- en dierfiguren. ’Barfrika’ noemde een van de bezoekers het totaal, dat ook als ‘environment’ omschreven kan worden. Voor Witteveen bleek het ook een mogelijkheid om te ontsnappen aan het kleine formaat dat ze doorgaans tentoonstelt.

Lees meer
2014-2476-v.d.Werf

O&O - MARLEINE VAN DER WERF: Portals

Lang voorbehouden aan exclusieve technische tentoonstellingen, is de holografische projectie inmiddels in een stadium dat het in ‘gewone’ ruimtes toegepast kan worden. Ook binnen de beeldende kunst kan dit tot interessante mogelijkheden leiden om de grenzen tussen werkelijkheid en illusie te onderzoeken, dacht Marleine van der Werf (1985). Als O&O-plan wil zij deze projectietechnieken verder onderzoeken, onder andere binnen een holografische filminstallatie getiteld 'Portals'. Reden hiervoor is om de essentie van een historische plek bloot te leggen en deze te vertalen naar een zo fysiek mogelijke beleving. In hoeverre kun je het gevoel dat een gebouw oproept verbeelden en spelen met de beleving van zo'n locatie? Negen maanden wil Van der Werf onderzoek doen naar

...
Lees meer
2014-2477-van Schie

O&O - HIDDE VAN SCHIE: Onderzoek en ontwikkeling lichtsculpturen voor de publieke ruimte

Van schilderkunst en collagetechnieken heeft Hidde van Schie (1978) in de loop der jaren zijn werkterrein verbreed naar allerlei disciplines – objecten, installaties en zelfs lichtdesign. Voor dit O&O-project wil hij onderzoek doen naar verlichtingstechnieken voor sculpturen in de openbare ruimte. Een eerste realisatie van een grote lichtsculptuur in Brussel was de aanleiding voor dit materiaalonderzoek, uit te voeren in een artist-in-residency bij het instituut MAD in Situ. Daar ontwikkelde hij prototypen en schetsvoorstellen na technische en inhoudelijke studie naar verwante projecten en lichtsculpturen in de openbare ruimte en in gesprek met lichtontwerpers en andere relevante partijen. Uiteindelijk vormen de schetsvoorstellen basis voor mogelijke nieuwe

...
Lees meer
2014-2478-Ewe

O&O - PHILIP EWE: No Heroes Here: Hollywood Can Come to Me

Performance heeft tot nog toe een bescheiden maar toch cruciale rol gespeeld in het videowerk van Philip Ewe (1983). Dat wordt een grotere rol in het O&O-onderzoek dat hij wil uitvoeren in het Banff Centre in Canada. In het thematisch georiënteerde Confuse the Cat residency werd hij in een internationaal gezelschap van kunstenaars uitgenodigd. Daar wil hij een op performance gericht onderzoek doen met de werktitel No Heroes Here: Hollywood Can Come to Me. Confuse the Cat gaat over de poëzie van verwarring en geeft de residenten wekelijkse workshops over theater, dans, performancetechnieken. Ewe ziet hierin een middel om zichzelf in meer choreografie ten tonele te voeren in zijn videowerk, gedrag, rolmodellen, technische mogelijkheden onderzoekend.

Lees meer
2014-2479-Gallagher

O&O - KEVIN GALLAGHER: Managing Stickiness

Bio-mimese is de synthetische imitatie van een biologisch systeem. Kunstenaar Kevin Gallagher (1986) wil een beeldend onderzoek doen naar twee bio-mimetische industrieën: KLOK, een afvalverwerkingsbedrijf in Rotterdam en Cyber Zoo, een robotica-laboratorium op de campus van TU Delft. Hij noemt het nadrukkelijk een beeldend onderzoek, oftewel een wetenschappelijke techniek proberen te begrijpen via beeld en door het observeren van materiaal en mechanica. Zes maanden wil hij hieraan werken, de bedrijven bezoeken, zijn visuele research ontsluitend via een dagboek, fotografie, tekeningen en video. Al deze visuele data verwerkt hij via experimenten in het atelier waar hij de industriële beeldtaal in vertaalt.

 

Lees meer
2014-2480-Hoogerbrugge

O&O - HAN HOOGERBRUGGE: De Mars der Dwaasheid

Is het maken van een selfie op dit moment de ultieme weergave van werkelijkheid? Dat vraagt Han Hoogerbrugge (1963) zich af bij bestudering van de zogenoemde hoofdzonden, waar ijdelheid er van oudsher een van is. Al eeuwen staan deze zeven zonden onveranderd vast: ijdelheid, hebzucht, lust, afgunst, vraatzucht, wraak, luiheid. Maar, de interpretatie ervan is door de eeuwen heen wel degelijk veranderd, stelt Hoogerbrugge. Hem interesseerde het dusdanig dat hij er een werk aan wil wijden in de vorm van een geanimeerde sculptuur, waarmee hij deze ondeugden in een hedendaagse context plaatst. Het resultaat wil hij verbeelden als een zoötroop, een voorloper van de animatietechnieken die in de 19e eeuw werd ontwikkeld. Het is een apparaat dat de illusie van beweging creëert via

...
Lees meer
2014-2506-Jongeleen

O&O - JEROEN JONGELEEN: Running an imaginary line

Sinds een paar jaar maakt Jeroen Jongeleen (1967) tekeningen in het stedelijk landschap door veelvuldig over een vaste route te gaan hardlopen. Door slijtage van het gras ontstaan er zogenoemde olifantenpaadjes. Hiervoor zet Jongeleen ontwerpen uit in grasvelden in de stad met behulp van aan houtjes verbonden touwtjes, die hij vervolgens met zijn hardloopschoenen beloopt. Hij moet zo’n vijf à tien uur over vaste routes lopen voordat er enig spoor van waar te nemen is. Na dit een tijd gedaan te hebben, begonnen zijn acties te veranderen. Het accent kwam meer op het productieaspect te liggen: de moeite in tijd die het kost om zo’n efemeer spoor achter te laten. Dat gold ook voor zijn deelname aan een hardloopwedstrijd van honderd kilometer en een route die hij rende van

...
Lees meer
2014-2507-Glas

O&O - ROBERT GLAS: Before the Law

In het verhaal Voor de wet van Franz Kafka komt een man van het platteland bij de poort van ‘de wet’. Hij komt toegang tot de wet te vragen. De poortwachter zegt dat toegang in principe mogelijk is, maar niet op dat moment. De man gaat zitten en blijft wachten, zijn hele leven. Als zijn dood nadert vraagt hij de poortwachter waarom hij geen anderen heeft gezien die toegang tot de wet vroegen. De poortwachter antwoordt dat de poort alleen voor hem bedoeld was en dat hij die gaat sluiten. Deze troosteloze parabel in het beroemde boek Het Proces is voor Robert Glas (1986) een beeld dat doet denken aan illegalen die buiten de wet staan te wachten op toegang tot het systeem, een onderwerp dat meer terugkeert in zijn werk. Voor dit O&O-project wil hij dit

...
Lees meer
2510_2014_O&O_Jan Eric Visser

O&O - JAN ERIC VISSER: Zero Waste

Na drinkwater is beton het meest geproduceerde materiaal ter wereld, stelt Jan Eric Visser (1962). Het bestaat uit cement, zand, grind en water en de productie ervan is milieuonvriendelijk, door zowel het grondstofgebruik als door de CO2-uitstoot. Grondstoffenschaarste is een belangrijk onderwerp in het werk van Visser, die zich in zijn beroepspraktijk volledig richt op de transformatie van zijn dagelijks anorganisch huisvuil tot autonome kunstwerken. Daarbij combineert hij een onderzoek naar vorm en materie  met maatschappelijke thema’s zoals grondstoffenschaarste en overconsumptie. Als O&O-project wil hij in die lijn onderzoek doen naar een bepaald type duurzaam materiaal: translucent beton, ontwikkeld door de TU Eindhoven.

 

Lees meer
2014-2512-Herkeens

O&O - NOUD HEERKENS: (Re)Presenting Dance

Met de interactieve dansinstallatie ‘(Re)Presenting Dance’ wil Noud Heerkens (1954) een andere relatie scheppen tussen de bezoeker en de filmische representatie van dans zoals we die beleven in de bioscoop of op tv. Daar is het de regisseur die bepaalt hoe we naar dans moeten kijken maar Heerkens wil in deze installatie de kijker een grotere rol geven – door in feite de kijker de camera te laten zijn. Door te bewegen in de ruimte en een positie in te nemen, verandert hij het standpunt en kader. De ruimte voor het projectiescherm is het instrument waarmee de kijker de dans decoupeert en interpreteert. Zo kan hij zelf zijn beleving van dans interpreteren, maar, als hij liever alleen passief kijkt, is ook dat mogelijk en wordt hij meegenomen in die andere

...
Lees meer
2014-2515-Kelly

O&O - GRAHAM KELLY: Spatial Editing

In de 21e eeuw, ruim een eeuw na de uitvinding van de film, is filmisch beeld allang niet meer voorbehouden aan bioscopen. Het bevindt zich overal: op televisie, op CCTV, elektronische billboards, smartphones, noem maar op. Het is onderdeel geworden van het dagelijks leven en stedelijk landschap. Een nieuwe, fluïde toepassing van bewegend beeld is leidraad voor het O&O-project van Graham Kelly (1982). Spatial Editing is een onderzoek naar de toepassing van bewegend beeld in sculpturen en live performances. Met zijn ervaring als ruimtelijk kunstenaar wil hij dit maal een live performance aan een installatie toevoegen. Daarmee gaat het kunstwerk niet alleen over bewegend beeld, gebruikmakend van een performer verkent het ook de cognitieve en fysieke grenzen van de

...
Lees meer
2516_2014_O&O_Kym Ward

O&O - KYM WARD: Tina – there is no alternative

Met het instorten van het bancaire systeem en de komst van de financiële crisis, groeide vooral in kunstenaarskringen de belangstelling voor alternatieve economieën, en zelfs voor alternatieve monetaire systemen. Tina is een O&O-project van Kym Ward (1982) die hiervoor acht maanden lang de geboorte besloot te volgen van Faircoin, een nieuw monetair systeem. Het is een digitale, gedecentraliseerde munteenheid die door de bedenkers wordt gepromoot als een coöperatieve gedachte. Het is geen concurrentie voor andere geldsystemen, voor banken, maar wordt gezien als een middel tot uitwisseling. Dat is in zekere zin terug naar de basis van waar economie eigenlijk voor bedoeld is: samenleven en samenwerken. Voor Ward is die ideële grondslag aanleiding om er een film

...
Lees meer
2014-2517-Kokmeijer

O&O - ESTHER KOKMEIJER: Solid – Ownership and Pioneering on ice

Van alle artist-in-residencies die een kunstenaar kan kiezen om zich in afzondering en in een nieuwe omgeving te verdiepen in een andere fase van zijn werk, is Esperanza misschien wel de meest bijzondere plek. Dit is namelijk een Argentijns wetenschappelijk basisstation, in Antarctica. Esther Kokmeijer (1977) kan er begin 2015 via een residency van DNA Culturales een aantal weken verblijven en wil die gelegenheid aangrijpen om een onderzoek te doen naar wat ze ’eigenaarschap van ijs’ noemt. Ze verstuurt de betreffende O&O-aanvraag zelfs vanaf een schip dat poolexpedities uitvoert en rondvaart over het zuidelijke halfrond, waar ze werkt als expeditiefotograaf. Aansluitend verblijven op Antarctica kan ze zich verdiepen in hoe mensen proberen de natuur te

...
Lees meer
O_O_2014_2519_klenyanski_Fontein

O&O - CSILLA KLENYÁNSZKI: Glass half-full

Toen Csilla Klenyánszki (1986) in de zomer van 2014 een tijd verbleef in Seoul, Zuid-Korea, begon ze daar een onderzoek naar water en de containers daarvan. Water zowel als flessen en glazen hadden al langer haar belangstelling, omdat ze deze beschouwt als een van de meest belangrijke vormen en voorwerpen in ons leven. We hebben ze nodig en gebruiken ze dagelijks. Daarnaast geeft een fles vorm aan een vormloze vloeistof – die meestal aan het bewegen is – waardoor zijn beweging bevroren wordt. Die relatie en balans tussen vloeistof en container is wat Klenyánszki wil transformeren en daarvoor onderzocht ze in Seoul verschillende technieken. In tweede instantie wilde ze ook de omgeving en beweging van water een rol geven in de installaties – via fonteinen,

...
Lees meer
2014-2520-Setola

O&O - SANDRO SETOLA: Oet d’r sjtub

In het voorjaar van 2015 opende in het Schunck in Heerlen de groepstentoonstelling Oet d’r sjtub. Sandro Setola (1976) was een van de deelnemers, aanwezig met een ambitieuze bijdrage. Die bestond uit een driedimensionale installatie die met een trompe l’oeil effect en forced perspective de kijker een lange ziekenhuisgang met een zeer duistere atmosfeer voorschotelt. ‘Corridor’ betitelde hij deze tunnel waarvoor hij architectonische inspiratiebronnen gebruikte zoals de zuilengalerij van Borromini in het Palazzo Spada te Rome. Ook in zijn eigen tekeningenserie The Big Sleep doemen alledaagse objecten en structuren op uit het duister of lossen erin op. Deze tunnel werd een driedimensionale vertaling van deze tekeningen, waarvan er tevens enkele

...
Lees meer
2014-2524-Guenther

O&O - ANTJE GUENTHER: Contra control rooms – how to invent cyberbrainceramics

Een idee dat vorige eeuw veel opgang deed, was dat van het menselijk brein als informatieverwerkingsmachine, als een control room zogezegd. Deze analogie is gerelateerd aan de cybernetica. In de jaren veertig en vijftig werd deze utopische denkwijze uitgevonden, die hoofdzakelijk gericht was op het vervagen van de grens tussen organisch leven en machines. Antje Guenther interpreteert deze analogie van het brein als een informatieverwerkingsmachine  als verleidelijk, maar tegelijkertijd als problematisch simplistisch. Het is uitgangspunt van een onderzoek dat zij cyberbrainceramics noemt. Aan de hand van bepaalde hersenscans en haar eigen fascinatie voor sci-fi en cyberpunkfilms confronteert Guenther de chaotische potentie van werken met keramiek met het controlerende en

...
Lees meer
2014-2526-Hemmers

O&O - MAIKE HEMMERS: Ma

Het Japanse begrip Ma laat zich het beste uitleggen als leegte als actieve toestand – een Nederlandse vertaling bestaat niet voor dit begrip dat nauw verbonden is met de conceptie van ruimte. Dat maakt het interessant voor kunstenaar Maike Hemmers (1987), die zich al een tijd bezighoudt met het thema van ruimte, veranderingen daarvan, waarneming van de omgeving. Hemmers vraagt zich af welke rol is weggelegd voor leegte die tot activiteit uitnodigt, en, hoe ze dat zou kunnen verbeelden. Voor Hemmers was het idee van Ma reden om een aanvraag te doen voor een artist-in-residency in Japan. Ze is er toegelaten voor een verblijf bij Airy Yamanashi in Kofu waar ze met verschillende theoretici over het concept wil praten dat ze ook schriftelijk en visueel wil

...
Lees meer
2014-2527-Sterre

O&O - METTE STERRE: Nothing to fear but fear itself?

Angst is een bepalende emotie in hoe wij de wereld om ons heen ervaren. Angst voor Ebola, voor IS, voor de financiële crisis: angst is een urgent thema geworden en om die reden koos Mette Sterre (1983) het als onderwerp voor haar O&O-onderzoek. Ondanks dat wij in een tijd leven van wetenschap en ratio, kan de angst nog steeds onze irrationele en instinctieve onderbuikgevoelens aanwakkeren. Het thema past bij het werk van Sterre die zich via performances met kostuums richt op het groteske, de wereld op zijn kop, het unheimliche en de paradox. Door de gelijkenissen die haar werk – ongepland - is gaan vertonen met traditionele folklorewezens en de daarbij behorende rituelen, wil ze zich verder verdiepen in deze eeuwenoude rituelen. Hoe worden kostuums ingezet om angst te

...
Lees meer
2014-2528-Engels

O&O - BIMA ENGELS: My dear universe…

De uitdaging om een abstract universum te schilderen vormt het artistieke vertrekpunt voor My dear universe, een project van Bima Engels (1982). De titel is veelzeggend: het is een universum, een kosmische ruimte, maar het is ook de persoonlijke interpretatie ervan door Engels, in verf gevat. Voor dit project besloot hij af te reizen naar een residency bij de NARS Foundation in New York. Door te experimenteren met luchtfoto’s, oceaankaarten en ruimtefoto’s van NASA, kon hij al de eerste picturale bouwstenen van dit werk vormgeven. Dit combineerde hij met schilderkundige begrippen zoals licht, kleur, vlakverdeling, de textuur en beweging van verf. Hieraan werkend in New York wil hij de residency niet alleen benutten voor schilderkundig onderzoek maar ook

...
Lees meer