Ga direct naar inhoud

Toekenningen O&O 2013

2013-2308-Peters

O&O - ANTJE PETERS: Residency at GlogauAIR

Grote steden, en dan vooral grote winkelsteden, hebben de aandacht getrokken van Antje Peters (1979) wiens fotografische werk gaat over de scheidslijnen tussen kunst, installaties, commercie, etalages. Bij het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam deed ze een aanvraag om zes maanden te verblijven bij GlogauAIR in Berlijn, een stad die sinds de val van de muur snel is veranderd, met veel commerciële cultuur. Het is een ideale plek voor Peters om onderzoek te doen naar presentatietechnieken en naar de overlap en verschillen tussen fotografie als kunst en fotografie als object of reclameuiting, naar de bijbehorende clichés en conventies.

Lees meer
2013-2307-Guepin

O&O - YOERI GUÉPIN: Reversed Anthropology

Culturele instituties zoals musea hebben verschillende methodes om de objecten en kunstwerken in hun collecties te classificeren. Yoeri Guépin (1983) wilde onderzoeken welke ideologische beslissingen daarin meespelen en hoe die de potentie beïnvloeden van wat deze kunstwerken en objecten ons kunnen leren. Oftewel: wat gebeurt er als je een modern kunstobject classificeert volgens etnografische en natuurhistorische principes, en vice versa? Guépin wilde in verschillende museale collecties objecten selecteren waarvan hij denkt dat ze een nieuwe status en betekenis krijgen in een ander ordeningssysteem. Daarna wilde hij die museale objecten onderling verplaatsen en de betreffende reis documenteren.

Lees meer
2013-2305-Barznge

O&O - FATIMA BARZNGE: A House from Clay

Van herinneringen, op basis waarvan Fatima Barznge (1968) voorheen haar schilderijen maakte, is ze in 2010 overgestapt naar het gebruik van foto’s. Tijdens een familiebezoek in Koerdistan dat jaar reisde ze af naar plekken waar haar vroegste herinneringen zijn ontstaan. Ze documenteerde deze plekken uit haar jeugd en wilde in het onderzoek A House from Clay die foto’s gebruiken als uitgangspunt van een nieuwe reeks schilderijen. Daarin zorgde de directheid en precisie van het waarnemen voor een andere benadering dan in het abstractere werk dat ze voorheen maakte.

Lees meer
2013-2304-Setola

O&O - SANDRO SETOLA: werkperiode EKWC

Na een lange periode veel te hebben getekend en animaties te hebben gemaakt, wilde Sandro Setola (1976) een werkperiode van drie maanden in het EKWC (Europees Keramisch Werkcentrum, thans Sundaymorning@ekwc) gebruiken om zich meer te verdiepen in driedimensionale technieken. Sinds 2004 houdt Setola, die onder meer de Rijksakademie in Amsterdam doorliep, zich bezig met architectuur en bouwprocessen en hieraan ten grondslag liggende idealen of ideeën — of gebrek daaraan. De spanning tussen een utopisch voorstel en de stedelijke werkelijkheid roept vragen op over hoe onze omgeving het individu beïnvloedt en vice versa. Maar meer dan een duidelijke functie drukt Setola in zijn tekeningen en video’s geestestoestanden of persoonlijkheden uit, inhakend op

...
Lees meer
2013-2303-Schrikker

O&O - SIMON SCHRIKKER: Pulpo

Dieren en vooral honden vormen het bekendste onderwerp voor de schilderijen van Simon Schrikker (1973). Wanneer hij deze naar verf vertaalt, gebruikt hij gevoelens zoals dreiging en speelt hij met aanverwante clichés om reacties bij de kijker uit te lokken. Voor dit nieuwere werk Pulpo vormen opnieuw spanning en abstractie een drijfveer, nu met een inktvis als personage. Op basis van filmopnames van een inktvis wilde Schrikker Schilderkunstige vragen onderzoeken. Wanneer ontstijgt het beeld zichzelf en gaat de betekenis dieper, wanneer krijgt het noodzaak om gezien te worden? Deze vragen verwerkte hij in een stop-motion animatie van geschilderde voorstellingen.

Lees meer
2013-2292-Wester

O&O - LUCIAN WESTER: Marines

In de zeventiende eeuw vonden langs de Europese kust tal van zeeslagen plaats, van West-Terschelling tot Duinkerken. Die kregen hun weerslag in de kunst die juist toen, in de zogeheten Gouden Eeuw, tot grote bloei kwam. Lucian Wester (1986) besloot een inhoudelijk en technisch onderzoek te doen naar de beeldcultus van het Nederlandse landschap dat in die tijd ontstond en naar de vermenging van documentatie en artistieke interpretatie. De resultaten verwerkte hij in een serie eigen werk: Marines

Lees meer
2013-2291-Zutphen

O&O - MELS VAN ZUTPHEN: The Speed of Image

Niet lang geleden zorgde een Italiaans laboratorium, dat samenwerkt met de deeltjesversneller CERN, voor groot nieuws. Het zou kunnen bewijzen dat kleine deeltjes zich sneller dan het licht hadden bewogen. Als dat zou kloppen, zou dat dramatische gevolgen hebben. Het zou betekenen dat de volgorde van oorzaak en gevolg in theorie kan omkeren. Al bleek de uitspraak vals alarm te zijn, de belangstelling van Mels van Zutphen (1963) was gewekt. Hij besloot een beeldend onderzoek te doen naar snelheid en de verbeelding ervan: The Speed of Image.

Lees meer
2013-2289-Carey

O&O - RACHEL CAREY: Visions of Feral Structures

Visions of Feral Structures is een onderzoek naar visionaire architectuurtekeningen die vanaf de achttiende eeuw zijn gemaakt en nooit zijn uitgevoerd. Kunstenaar Rachel Carey (1976) wilde deze op een niet-letterlijke manier gebruiken als inspiratie voor tekeningen en sculpturen. Deze laatste kunnen dienen als structurele protagonisten in een film waarin de wereld, die van nu en van een denkbeeldige toekomst, wordt onderzocht vanuit het verleden. Na kunstopleidingen in de VS en in Frankrijk, doorliep Carey in Rotterdam het Piet Zwart Institute. Verhaalstructuren hebben een grote rol in haar werk dat ze ontwikkelt met rudimentaire materialen en een taal van imperfecties. Deze gebruikt ze voor een vanitasgevoel en hang naar fragiliteit, een behoefte om tijdelijkheid een rol te

...
Lees meer
2013-2286-Atienza

O&O - MARTHA ATIENZA: Para sa Aton

Para sa Aton, oftewel ‘Voor Ons’, is een project dat gaat over visuele communicatie als middel voor het vinden van oplossingen voor problemen in de derde wereld. Kan kunst een manier zijn voor emancipatie en voor maatschappelijke, economische en klimaatgerelateerde onderwerpen? In een kleine vissersgemeenschap in de Filippijnen wilde Martha Atienza (1981) die vraag vernauwen tot de sociaaleconomische situatie aldaar. Ze wilde kijken of kunstenaars, samen met studenten en wetenschappers, er oplossingen kunnen vinden voor problemen op het gebied van voedsel en levensonderhoud. In deze gemeenschap organiseerde de van origine Filippijnse Atienza eerder het kunstproject Gilubong an Akong Pusod sa Dagat, waaruit een netwerk ontstond dat de basis wordt voor

...
Lees meer
2013-2283-Mooij

O&O - OLAF MOOIJ: De Koets

Relics of a Bygone Era is een serie kunstwerken waarin Olaf Mooij (1958) toeschouwers wil verleiden om het werk te bekijken alsof ze in de toekomst leven. Hierin zien ze auto’s van nu, vergaan tot fossielen of gevangen in stopflessen. Die fictieve vergankelijkheid wordt prangender als Mooij nadenkt over de ecologische staat van de wereld. Vanuit zorgen om onze leefomgeving vatte hij het plan op voor een reeks Vluchtwerken, te beginnen met De Koets. Dat is een mobiel atelier met alle benodigdheden om onderweg kunst te maken, een veilig heenkomen voor de vluchtende kunstenaar.

Lees meer
2013-2281-Ueda

O&O - MAKI UEDA: Making Soil Perfume

Als kunst gaat over de betekenis van het leven, hoe komt het dan dat geuren daar geen rol in spelen? Vanuit die vraag besloot Maki Ueda (1974) in 2006 om zich te specialiseren in olfactorische kunst, oftewel kunst die het reukzintuig aanspreekt. Ze werd uitgenodigd door de Indiase kunstenaar en onderzoeker Aastha Chauhan voor een onderzoek naar Ittar, de Indiase parfumkunst. Deze verschilt compleet van westerse technieken. Geen bloemen of planten maar aarde en modder zijn hierin de ingrediënten. Ueda wil in haar werk met geur de verbeelding laten vonken of een perceptuele verwarring creëren. Ze ontwikkelt geuren die kindertijd, stemmingen, historische gebeurtenissen vastleggen en toont de resultaten in olfactorische installaties en workshops op onder meer kunstacademies.

Lees meer
2013-2247-Maroto

O&O - DAVID MAROTO: The Wheel of Fortune

Het Gamebook is een type verhaal dat eind jaren tachtig opkwam, geschreven in de tweede persoon om zo de lezer actief aan te spreken. Het is een format dat nog weinig onderzocht is in de beeldende kunst. David Maroto (1976) wil daar verandering in brengen. Hij ziet hier een experimentele cross-over tussen beeldende kunst, literatuur en games, waarin hij de toeschouwer een actieve rol in het uiteindelijke kunstwerk wil toebedelen. Zijn O&O-project The Wheel of Fortune was een plan om zelf een Gamebook te ontwikkelen en een aantal werken daaromheen, waarin narratief, keuzes en participatie een rol spelen door een actief gebruik van het werk. Uitgeverij Jap Sam werd een partner.

Lees meer
2013-2242-Donoghue

O&O - DEIRDE DONOGHUE: (M)other Voices

Het nieuwste project van Deirdre Donoghue (1971) gaat over het moederschap als bron voor een cross-disciplinaire kennis. Donoghue wil een samenwerking tussen internationale kunstenaars, schrijvers, onderzoekers vormgeven in een leesgroep, lezingen en gastpresentaties. Beeldende en tekstuele bijdragen bundelt ze in een publicatie. De filosofische teksten daarin benaderen het moederschap vanuit thema’s als gastvrijheid, ethiek, otherness, geweld, samenwerking, zorg, participatie, ruileconomie.

Lees meer
2013-2241-Snellen

O&O - LIEKE SNELLEN: Vervangend Keramisch Materiaal

In december 2013 begon Lieke Snellen (1980) een werkperiode van drie maanden in het EKWC (Europees Keramisch Werkcentrum, thans Sunday-morning@ekwc). Uitgangspunt was om te kijken hoe keramiek onderdelen van haar geassembleerde sculpturen zou kunnen vervangen. Daar zat een praktische kant aan, het maakproces bestuderen, maar daarnaast wilde ze ook breder kijken hoe keramische objecten iets kunnen vertellen over onze dagelijkse omgeving, over de productietechniek van een kunstenaar, over welke rol keramiek in de beeldhouwkunst kan spelen. In haar objecten gebruikt ze alledaagse objets trouvés zoals stoelen, linoleum, dozen die ze in samenspraak met geometrische vormen een nieuwe betekenis geeft.

Lees meer
2013-2235-Shalem

O&O - MARIT SHALEM: the L series

The L series is een onderzoek van Marit Shalem (1971) om tekeningen te ontwikkelen bij de door haar geschreven tekst Catch on a Datcha (ook tot film verwerkt). De tekeningen inspireerde ze op zowel oude gravures als Manga en Anime en staan, anders dan in een graphic novel, parallel aan de tekst. Ze hebben een eigen lineariteit, verbeeldingsruimte voor de beschouwer scheppend. De ‘L’ uit de titel staat voor landschap. Daarin verweeft Shalem een inhoudelijk onderzoek naar vroege socialistische architectuur en kapitalistische torens. Ook combineert ze de Plasticity-theorie van filosoof Catherine Malabou met het begrip flexibility uit arbeidsmarktjargon.

Lees meer
2013-2234-Griepink

O&O - JASPER GRIEPINK: A Pilgrimage to the Soul

De relatie van een mens tot zijn eigen lichaam was uitgangspunt voor een internationaal onderzoek van kunstenaar Jasper Griepink (1988), die hiervoor afreisde naar niet-westerse culturen ten zuiden van de evenaar. Gender, identiteit en (godsdienstige) subjectiviteit zijn onderwerpen die hij onderzocht via bezoeken aan spirituele centra, yogascholen, sjamanen, kunstenaars in Indonesië, Brazilië, Bolivia en Peru.

Moderne en archaïsche levensvragen smelten samen met de magie van het alledaagse in Griepinks onderzoeksmatige kunst. Middels performances en installaties besteedt hij aandacht aan vraagstukken rondom het leven van de ziel als lichaam op aarde. Griepink doorliep de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) waar hij de Jan Zumbrink Prijs 2010 ontving. Hierna

...
Lees meer
2013-2227-Wenzel

O&O - ANNE WENZEL: Glas

Lang was een monochroom zwart beeldbepalend voor de keramische objecten van Anne Wenzel (1972). In zwart lost een vorm op in de donkerte van zijn eigen kleur, het wordt ongrijpbaar. Sinds een tijdje is Wenzel begonnen met wit te gaan werken. Om dat voort te zetten op zo’n manier dat bij een wit beeld ook de vorm oplost in zijn eigen palet, heeft ze een ander materiaal nodig: glas. Een witte stralende, van licht exploderende kroonluchter kunnen maken (na eerder een zwarte keramische luchter) vereist een technisch onderzoek dat ze wil inzetten in samenwerking met glasblazers.

Lees meer
2013-2225-Gil&Moti

O&O - GIL EN MOTI: The Dutch Volunteers

Sinds de van origine Israëlische kunstenaars Gil (1968) en Moti (1971) de Nederlandse nationaliteit kregen, zijn zij gemachtigd om zich te bewegen in Palestijnse gebieden die voor Israëlische staatsburgers verboden terrein zijn. Vanuit die mogelijkheid, en zoekend naar wat identiteit en nationaliteit voor henzelf betekent, startten zij het plan The Dutch Volunteers. Daarin gaan ze als vrijwilligers naar de Israëlisch-Palestijnse oorlogszone om te onderzoeken hoe twee vijandige gemeenschappen in eenzelfde gebied samen willen of kunnen leven.

Lees meer
2013-2219-Westbroek

O&O - SJOERD WESTBROEK: De Kunstbaan: een geschiedenis van het vergeten

Toen Sjoerd Westbroek (1979) begin 2013 gevraagd werd om een voorstel te doen voor een kunstwerk in de buurt van Zeewolde, ontdekte hij de geschiedenis van de Kunstbaan aldaar. Dit was een grote reeks openbare kunstwerken die vanaf de jaren tachtig met grote ambities is neergezet. Maar inmiddels, door een veranderend overheidsbeleid, wordt deze kunst niet meer onderhouden en is het in verval geraakt. Westbroek wil op zoek naar de maatschappelijke idealen die ten grondslag lagen aan deze inmiddels vergeten kunstplannen en vooral naar toekomstmogelijkheden voor de restanten.

Lees meer
O_O_2168_grosmann_thefieldsofrecording

O&O - JULIEN GROSSMANN: vorAnker

vorAnker is een jong kunstinitiatief in Wenen dat Julien Grossmann (1983) uitnodigde voor een werkperiode van drie maanden om onderzoek te doen. In de vorm van video, geluidsinstallatie en gedrukt werk, ontwikkelde Grossmann tijdens zijn residency een serie projecten die onze geglobaliseerde wereld belicht vanuit verschillende perspectieven. Deze werken onderzoeken overlap en spanning en gedeelde belangen tussen een aantal gebieden: de geschiedenis van maritieme wetgeving, met aandacht voor klimaatsveranderingen, of ziektes die zich verspreiden over de wereld en de bananenindustrie bedreigen.

Lees meer

O&O - ELIAN SOMERS: El Paso – Juarez

Begin 2012 bracht Elian Somers (1975) tijdens een doorreis een bezoek aan El Paso (VS), een dubbelstad met Ciudad Juarez (Mexico). Zo dichtbij elkaar zijn het twee heel verschillende steden: Juarez een strijdtoneel van drugskartels en El Paso uitgeroepen tot veiligste stad van Amerika. Somers wilde onderzoeken hoe deze steden in de greep zijn van macht en controle, hoe werkelijkheden en schijnwerkelijkheden door elkaar lopen, hoe stedenbouw en angst met elkaar te maken hebben, hoe oorlogsstrategieën het landschap bepalen.

Lees meer
O&O 2158 Rutger Zuydervelt vlieland 8

O&O - RUTGER ZUYDERVELT: Stay Tuned

Met zijn plan voor de installatie Stay Tuned wilde Rutger Zuydervelt (1978) een ultieme totaalervaring creëren. Meer dan honderdvijftig muzikanten wilde hij uitnodigen om één toon (de ‘A’) te spelen, die als een virtueel orkest samenkomen in een multiple speaker installatie. In deze ruimtelijke omgeving konden toeschouwers zich letterlijk door het ‘stemmende’ orkest heen bewegen, in een bijna tastbare geluidsomgeving ondergedompeld, waarin ze constant nieuwe nuances en veranderende klankkleuren zullen ontdekken. Zuydervelt a.k.a. Machinefabriek is van origine grafisch ontwerper. Sinds 2004 maakt hij klanklandschappen, waarin hij muziek verbindt met andere disciplines zoals film, dans, theater, installaties. Daarmee wil hij alternatieve

...
Lees meer
O_O_2157_vanhees_piemonte

O&O - CAREL VAN HEES: Walk & Talk

Een vrouw met twee honden, een zakenman, kleuter, tiener, streetwise kids, een gymnasiast, danseres, bodybuilder, punker, junkie, een Chinese vrouw die achteruit loopt, een Marokkaanse man met rozenkrans tot een alledaagse man en vrouw met burka. Walk & Talk is de titel van een serie korte films, één film per persoon, die Carel van Hees (1954) wilde maken. Daarvoor nam hij het beeld los op van het geluid dat bestaat uit een voice-over die vertelt over een geheim, wens, liefde. Met deze filmische observaties wilde hij een analyse maken van het verschil tussen wat we denken te zien en wat we in werkelijkheid zien. In zijn films streeft Van Hees er doorgaans naar om de poëzie en het mysterie van het alledaagse vast te leggen. Door haast en door

...
Lees meer
O_O_1865_fernandes_naardespeeltuin

O&O - PRISCILA FERNANDES: De Moderne School

Ruim honderd jaar geleden bestond in Barcelona een revolutionair schoolprogramma. De Moderne School (Escuela Moderna) bood vrij onderwijs om kinderen een kritische visie op hun omgeving te laten ontwikkelen. De grondlegger werd geëxecuteerd, omdat de staat in hem een revolutionair en dus een bedreiging zag. Toch is de school erin geslaagd vormend te zijn voor veel modern onderwijs. Priscila Fernandes (1981) wilde een artistiek educatief programma uitdenken voor deze school, omdat kunst geen deel heeft uitgemaakt van het programma. Zo wilde ze als het ware de geschiedenis repareren met het oog op de toekomst: een debat creëren rond hedendaags kunstonderwijs.

Lees meer
O_O_2152_kleijn_wetvdsterksteatelier2013

O&O - BABETTE KLEIJN: Rune, Horizon en scherpteoefeningen

Voor de periode van een maand wilde Babette Kleijn (1978) bij kunstenaarsinitiatief Kaus Australis een studio huren om ter plekke werk op te bouwen en te exposeren. Ze had daarbij een samenhangende presentatie voor ogen in overeenstemming met deze locatie, waarbij ze in de vorm van installaties zware thema’s zou willen aankaarten. De afgelopen twee jaar heeft Kleijn intensief gewerkt aan een aantal thema’s rond verdrukking, schaduwrijke structuren in mensen en het leven, en wat zij ‘valstrikken van de geest’ noemt.

Lees meer
O_O_2150_kokmeijer

O&O - ESTHER KOKMEIJER: Kunst ontmoet Wetenschap ontmoet Kunst

Wetenschap en kunst kunnen op heel verschillende manieren verbonden zijn en elkaar over en weer versterken, maar vinden elkaar niet altijd. Esther Kokmeijer (1977) wil die onderlinge mogelijkheden onderzoeken, vanuit thema’s uit haar werk zoals de rol die natuur speelt in het hedendaagse leven van de mens en het inzichtelijk maken van natuurlijke fenomenen en processen. Ze wilde in dit O&O-onderzoek gaan verkennen hoe ze zulke algemene wetenschappelijke benaderingen binnen haar werk kon gebruiken en visualiseren om daarmee een andere kant te belichten of te verdiepen. De oorsprong van de natuur en de vorming van landschappen speelt in haar werk een rol. Ook kijkt ze welke rol natuur speelt in het leven van de mens — en vice versa.

Lees meer
O_O_2146_Fengler_Lespetites2012

O&O - PETER FENGLER: 3D laser pick-up

Vanaf het najaar van 2013 was Peter Fengler (1964) welkom in het EMS Elektronmusikstudion in Stockholm, voor een werkperiode waarbij hij kon beschikken over een studio naar keuze. Het EMS is het Zweedse centrum voor elektroakoestische muziek en sound art. Met assistentie van de technische staf aldaar ging Fengler onderzoeken of ze een laser pick-up konden ontwikkelen om het afspelen van grammofoonplaten met mutilaties of met driedimensionale applicaties mogelijk te maken. Sinds Fengler de afdeling autonoom van de HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) doorliep, opereert hij op het snijvlak van performatieve kunst, experimentele muziek en beeldende kunst. Hij gebruikt theorie, vormgeving, lifestyle en staging in een kunstvorm waarin hij muziek benadert als onder

...
Lees meer
O&O 2134 Ine Lamers foto 30

O&O - INE LAMERS: Zheleznogorsk ‘live’ & Redstudio

Dit O&O-project is een vervolg op eerdere onderzoeken van Ine Lamers (1957) in Rusland en is tweeledig. Het ene deel betreft Russische gesloten steden en concentreert zich op Zheleznogorsk, een stad op zestig kilometer van het Siberische Krasnoyarsk waar ze in 2011 haar onderzoek begon. Omdat een verzoek tot toegang Zheleznogorsk in 2013 opnieuw negatief beantwoord werd, besloot Lamers deze ontoegankelijkheid juist te thematiseren. Ze besloot daarbij indirect via de ander een beeld te verkrijgen, door vanaf afstand camera’s te regisseren. Het tweede deel behelsde het verder ontwikkelen van een fotoserie van de populaire fotostudio Redstudio in de stad Krasnoyarsk.

Lees meer
2089_2013_O&O_Marnix de Nijs

O&O - MARNIX DE NIJS: Rectilinear Displacement

Rectilinear Displacement is de titel van een onderzoek van Marnix de Nijs (1970) om een door apparaten gestuurde en interactieve audiovisuele installatie te maken die fysiek ervaarbaar is en waarin een lineaire beweging, van punt tot punt, centraal staat. Het plan was om een installatie te bouwen die de gebruiker visueel onderdompelt in een beeld dat is opgebouwd uit lasergescande point clouds die op een meebewegend scherm geprojecteerd worden. Zo wilde hij een nieuwe sensorische ervaring scheppen waarbij beweging, vertraging, versnelling en het manipuleren van de tijdservaring centraal staan. Als kunstenaar, gebruik makend van steeds veranderende technologie, laat De Nijs in zijn oeuvre zien hoe cultuur inwerkt op onze zintuigen.

Lees meer
O_O_2112_AnnPettersson_mirror2012

O&O - ANN PETTERSSON: Fotografie als beeldtaal

Na twaalf jaar als kunstenaar met fotografie te hebben gewerkt, haar lens richtend op de natuur, wil Ann Pettersson (1965) zich verdiepen in het monumentale landschap en de beeldende dynamiek daarvan. In dit O&O-project wilde ze zoeken naar een ruwe en tegelijkertijd verdronken werkelijkheid. Dat is een andere weg dan het semi-gecultiveerde landschap dat doorgaans in haar werk een rol speelt. Voor dit nieuwe onderzoek benutte ze andere, meer oorspronkelijke technieken, om zo ook de discussie over de rol van fotografie in de kunst open te breken.

Lees meer
O_O_2107_laaper

O&O - MARJAN LAAPER: Xiamen the Chinese European Art Center

Het CEAC (Chinese European Art Center) in het Chinese Xiamen heeft een artist-in-residence programma dat Europese kunstenaars de kans biedt om zich op verschillende manieren te oriënteren op hun werk en op China. Marjan Laaper (1971) verbleef er in de zomer van 2013 om nieuwe wegen te verkennen voor haar werk, door videowerk te vertonen in de openbare ruimte en door zich te verdiepen in de kosmische dualiteit van yin en yang en in de teksten van De Tao Teh King. In haar werk gebruikt Laaper film, video en elektronische apparatuur op een sculpturale manier: met videoprojecties of installaties maakt ze de omgeving een elementair onderdeel van het werk. Vertrekpunten daarin zijn algemeen menselijke ervaringen, de ervaring van de alledaagse werkelijkheid en de fascinatie

...
Lees meer
O_O_2105_lippe

O&O - MARIEKE VAN DER LIPPE: Mystiek versus Verzet

“Mystiek versus Verzet” is een uitspraak waarmee predikant Dick Couvée de Pauluskerk definieert “in de spanning tussen twee polen”. Het is ook de titel van een filmisch onderzoek van Marieke van der Lippe (1966) naar hoe autonome beeldende kunst, liturgie en documentaire realiteit zich in één werk met elkaar kunnen verbinden. Het onderwerp is geëngageerd, stelt Van der Lippe: het gaat over de eenling in de stad en heeft nauwe verwantschap met Rotterdam en de Pauluskerk, voor wie opvang van daklozen een hoofdtaak is.

Lees meer
O_O_2104_verschuren_lightstreet2011

O&O - KAMIEL VERSCHUREN: La Crotte d’Éléphant

La Crotte de l’Éléphant_Platforme Alternative de l’Art Expérimental was een project van Kamiel Verschuren (1968), om een alternatief financieringsmodel te onderzoeken voor de stad Nantes. Dit diende om ruimte vrij te maken, vooral financieel, voor meer experimentele kunstprojecten. De titel verwijst naar de Grote Olifant, L’Éléphant Géant de Nantes, oftewel de publiekstrekker en icoon van de uitbundige city branding van de stad Nantes; een welkom excuus voor de overheid en andere investeerders om andere, misschien minder direct rendabele artistieke platforms over het hoofd te zien. In dit project werkte Verschuren samen met een artist-in-residence in projectruimte Paradise op uitnodiging van

...
Lees meer
O_O_2103_trenkel_watervalIII_2011

O&O - KARIN TRENKEL: Schönes Aussicht

De afgelopen jaren heeft Karin Trenkel (1966) veel grootschalige installaties gemaakt, theaterachtige collages en landschappelijke ensceneringen. Het waren tijdelijke werken, waarvan slechts foto’s overblijven als herinnering. Voor het O&O-project Schönes Aussicht stelde Trenkel voor om de tijd en aandacht te nemen om vanuit die ervaringen mini-installaties te maken. De vorm ervan houdt het midden tussen een kunstenaarsboek, doos en poppenhuis. Door deze pop-up-achtige mini-installaties in een verhaallijn te verbinden ontstaat als het ware een mini-toneelvoorstelling. Dat past bij het thema van reizen, een rode draad in haar werk.

Lees meer
O_O_2100_coburn

O&O - JASON COBURN: Narrative Pause and Hallucination

Hallucinaties en narratieve pauzes vormen de basis van het O&O-project van Jason Coburn (1969) over ontologische onzekerheid (de onzekerheid van te bestaan). Dit gegeven wilde hij onderzoeken op een aantal manieren, onder meer met verschijningen en aberraties: experimenten voor een aantal prints en foto’s die hij wilde maken en die hun eigen status bevragen: zijn ze object of representatie? Voor dit project deed hij onder meer onderzoek in de Bibliothèque National de France naar de gedrukte ornamenten en fonts van Henri Desiré Porret uit de negentiende eeuw.

Lees meer
O_O_2097_landvreugd_ARCmagazine

O&O - CHARL LANDVREUGD: ARCEurope en 3073 talks & lectures

Hoe komt zwart-Nederlandse/Europese subjectiviteit tot stand en wat produceert deze subjectiviteit zelf? Dit is de kernvraag van het tweeledige O&O-project van Charl Landvreugd (1971). Het is een bundeling van ARCEurope en 3073 talks & lectures van Charl Landvreugd. Het gaat om vijf publicaties in kunstblad ARC Magazine over een Afro-Europese esthetiek en gevoeligheden. De talks zijn zo’n zeventien gesprekken of lezingen door kunstenaars, curatoren, schrijvers en denkers over diversiteit, die plaatsvinden in een periode van twee jaar. De kernvraag van dit O&O-project was de basis van het werk van Landvreugd die sinds zijn studie aan Goldsmiths College in Londen theorie als praktijk ziet en andersom.

Lees meer
O_O_2094_denekamp

O&O - DORIS DENEKAMP en GEERT VAN MIL: Void 0

Eind 2012 werden kunstenaars Geert van Mil (1983) en Doris Denekamp (1984) uitgenodigd door metamatic: taf in Athene om nieuw werk te maken voor een tentoonstelling, samengesteld door Lena Theodoropoulou. Van Mil en Denekamp besloten hierop in te gaan en daarbij een nieuwe methode te ontwikkelen voor de productie van een werk door daar ter plekke drie weken aan de slag te gaan. Tijdens die werkperiode wilden ze een relatie leggen tussen de drukke straten van Athene en het sombere binnenland van Ierland, waarvan ze eerder videomateriaal hadden geschoten. Het gaat om twee plekken aan de rand van Europa die elk ongenadig hard getroffen zijn door de recessie.

Lees meer
O_O_2093_riviere-napels

O&O - GYZ LA RIVIÈRE: Neapolis

Met zijn bekroonde re-interpretaties van het verleden middels de toekomst brengt Gyz La Rivière (1976) de stad Rotterdam extra tot leven in zijn werk. Na de afronding van zijn film Rotterdam 2040 werd hij uitgenodigd door IVDN Il Ventre di Napoli (de buik van Napels) om Napels te bezoeken en vanuit zijn perspectief een toekomstvisie op de Italiaanse havenstad te geven. Vergeleken met het toekomstgerichte Rotterdam staat Napels vol eeuwenoude gebouwen en straten en ook komt het verleden terug in talloze tradities en gebruiken van de Napolitaanse cultuur.

Lees meer
O&O - 2087 Ricky Rijneke horizontaal

O&O - RICKY RIJNEKE: Hotel Europa

Het idee voor Hotel Europa, de tweede film van de Rotterdamse regisseur Ricky Rijneke (1981), werd al een paar jaar eerder geboren. Ze kreeg het idee voor een film met in eerste instantie Rotterdam het vertrekpunt: een stad waarin je constant schepen ziet komen en gaan, enorme voertuigen die over de wereldzeeën varen en waarvan je als buitenstaander niet weet wat zich daar binnenin afspeelt - de dromen, wensen, verlangens van de mensen in die buik van dat schip. Die gemoedstoestand zou model staan voor het hotel waar de uiteindelijke film Hotel Europa over gaat.

Lees meer