Ga direct naar inhoud

O&O - KIM BOUVY: The Commons

Deel deze pagina

De laatste paar jaar is het aloude begrip The Commons opnieuw in de belangstelling komen te staan in de kunst. Kim Bouvy (1974) ziet het in praktijk gebracht bij het collectief van Het Wilde Weten waar ze actief is en waar ze eind 2012 wilde beginnen met een programmering rond Het Collectieve. Dat zou bestaan uit lezingen en presentaties. Als O&O-project ging ze The Commons theoretisch verdiepen via literatuuronderzoek en praktisch door voorbeelden te zoeken van nieuwe vormen van stedelijke collectiviteit en gemeenschappen op verschillende locaties. Bouvy werkt als kunstenaar met fotografie, op zoek naar een andere blik op onze omgeving en naar de factoren die onze blik bepalen. Wat maakt een landschap aantrekkelijk? Hoe is een stad gerepresenteerd in foto’s? In hoeverre wordt ons geheugen beïnvloed door mediabeelden? Hoe verhoudt het planmatige van de architectuur zich tot zijn uiteindelijke dagelijkse invulling?

O_O_1963_bouvy_lena

Dit alles is onderwerp van verschillende soorten onderzoeken in Bouvy’s fotografie en teksten, met haar persoonlijke observaties als vertrekpunt. Haar foto’s verwerkt ze in installaties die ze toont in Rotterdam en in het buitenland en waarmee ze in 2010 Phantom City maakte, een fotoboek over Rotterdam. In dit O&O-project verdiepte Bouvy zich intensiever in The Commons, waarbij ze gaande het onderzoek foto’s maakte en film, omdat dit een gelaagdere complexiteit van beeld en verhaal mogelijk maakt. Haar bevindingen publiceerde ze op een weblog (notopia.tumblr.com) om dit onderzoek nadien af te ronden in de vorm van een installatie of publicatie.

Totale budget € 15.000 / Bijdrage O&O € 10.000

Meer over Kim Bouvy