Ga direct naar inhoud

O&O - WOUTER VENEMA : Black Holes

Deel deze pagina

Sinds enkele jaren houdt Wouter Venema (1985) zich vooral bezig met film. Een paar jaar geleden werkte hij aan een groot filmproject, Lighthouse, en merkte dat tussentijds andere ideeën opborrelden. Die ving hij in korte verhalen en vooral in tekeningen. Hij gaf deze de noemer Black Holes, als werktitel voor een boek. Daarin vormde een sterrenkundig zwart gat het decor voor een verhaal en was tegelijk een metafoor voor hoe de hoofdpersoon in het boek de wereld ervoer. Hij dwaalde door landschappen en ervoer zo de verschillende vormen van het zwarte gat: een gat in de aarde, een gat in een herinnering, een gat in de tijd. Venema schiep zodoende twee parallelle verhalen: één in tekst, één in beeld. Ze kwamen samen, maar sloten niet geheel aan, ruimte overlatend voor associaties.

Wouter Venema - publicatie Nomade

Tussentijds vergde Lighthouse alle aandacht van Venema. Hij nam zich voor om na voltooiing daarvan vanaf najaar 2011 Black Holes te gaan uitwerken als een kunstenaarsboek en dit te stencilen bij Mesh in Rotterdam. Dat zou het een ambachtelijkheid geven die hij vond passen bij zijn manier van tekenen. Met dit project kon hij tekenen en verhalen een meer centrale plek geven in zijn vooral filmische oeuvre. Met de subsidie van het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam gaf hij Black Holes meer vorm. Hij drukte een boek zowel als verschillende prenten, en onderzocht de mogelijkheden deze te exposeren in een tentoonstellingsruimte.

Totale budget € 2.800 / Bijdrage O&O € 2.300

Meer over Wouter Venema