Ga direct naar inhoud

details

Deel deze pagina

Sil Krol | CBKR - Rotterdamse Kunstenaars

Sil Krol

Persoonsgegevens

Werkbeschrijving

Sil Krol (1986) is een multidisciplinair beeldend kunstenaar die werkt met de beeldtaal en betekenissen van de openbare ruimte. Hij positioneert zijn ruimtelijke werken midden in het publieke domein, zowel letterlijk in de buitenruimte als in publieke binnenruimtes. Het ruimtelijke werk bestaat uit tijdelijke, spontane ingrepen, site-specifieke installaties en monumentale sculpturen. Hij past hout, beton, staal en sinds kort ook keramiek toe. Zijn werkwijze kenmerkt zich door zorgvuldigheid, zowel in de benadering van de context waarvoor hij werk maakt, als in zijn materiaalgebruik.

Voor Krol is de openbare ruimte een metafoor voor de maakbaarheid van onze complexe samenleving en ogenschijnlijke vervreemding van de natuur. Er voltrekt zich een interessante paradox: door middel van ontwerp en vormgeving dirigeert de inrichting van de openbare ruimte maatschappelijk gewenste gedragingen. Dit schept orde en veiligheid en geeft gestalte aan politieke wil en democratisering. Anderzijds kun je de openbare ruimte beschouwen als een open speelveld met ruimte voor spontaniteit en het onverwachte, maar ook voor sociale conflicten en weerstand tussen autoriteit en het individu.
Op dit spanningsveld reflecteert Krol met werken die aanzetten tot onconventioneel gebruik van de publieke ruimte. Zoals te zien is bij het utopische project Platforms for Civil Resistance, waar architectonische objecten ‘burgerlijk verzet’ faciliteren. Ook ontwierp hij een aantal open podia waar debatten konden plaatsvinden.

Hoe verhouden we ons tot de openbare ruimte? Wat is nog zichtbaar in de visueel verzadigde stad waarin architectuur, kunst en commercie met elkaar concurreren om de aandachtige blik van de toeschouwer? Krol heeft een fascinatie voor eenvoudige beelden die veel voorkomen in de openbare ruimte, maar niet altijd gezien worden. Met publieke interventies wordt de collectieve perceptie van universele tekens en vormen onderzocht. Denk aan de verbeelding van macht, geometrische vormen in de architectuur en het gebruik van kleur in verkeerstekens. Door ermee te spelen, te transformeren worden deze beelden in een andere context geplaatst. Zo maakte hij een serie werken met imitaties van elektriciteitskastjes, gebruikte de blauw-oranje politie strepen voor een illegaal sculptuur en paste camouflagetechnieken toe op bilboards. Het werk schept verwarring en zo nu en dan leidt het tot controverse, maar bovenal geeft het aanleiding tot het herbekijken van de openbare ruimte.

Sil Krol (1986) studeerde aan AKV St. Joost in Breda en het Sandberg Instituut in Amsterdam. Hij woont tegenwoordig in Rotterdam en heeft zijn studio in broedplaats de Keilewerf. Daarnaast is hij ook actief lid van artist-run space W139 in Amsterdam. Krol presenteerde zijn werk onder andere in De Fabriek Eindhoven, W139, Kunstfort bij Vijfhuizen, Landkunst en Stichting VHDG.

Toekomstige presentaties in 2019/2020 zijn: Cacaofabriek Helmond, Kunsthal Rotterdam en Survival 17 in Wrocław, Polen.

vakopleidingen
erkende vakopleiding(en) in Nederland
periodenaam instellingstudierichtingdiploma
2010 - 2012 Amsterdam - Sandberg Institute MA Fine Artsja
2006 - 2010 Breda - AKV St. Joost Autonome kunstenja
beroepspraktijk
werkt zowel vrij als in opdracht