Ga direct naar inhoud

details

Deel deze pagina

Sander van Wettum | CBKR - Rotterdamse Kunstenaars

Sander van Wettum

Persoonsgegevens

Werk

werkgebiedfotografie, installaties
techniekfotografie
materiaalandere materialen

Werkbeschrijving

Mijn onderzoek heeft zich de afgelopen jaren gericht naar de abstractie en vervreemding die ik ervaar in onze alledaagse gebouwde omgeving. Ik onderzoek plekken in stedelijke gebieden die zich onttrekken aan het omringende landschap en geen enkele relatie lijken aan te gaan met hun omgeving of geschiedenis. Ik ben geïnteresseerd in het moment waarop de context die de beoogde gebruiker van deze plekken zou moeten verschaffen wegvalt, waardoor er een absurde nieuwe werkelijkheid ontstaat. Kantoorparken na werktijd, nieuwe woonwijken zonder bewoners of verlaten badplaatsen in de winter. Het zijn plekken die zich als eilanden gedragen en bij mij tal van paradoxale spanningen oproepen.

Ik groeide op in een vinexwijk in Zoetermeer, een voorstad voor Den Haag die na de oorlog uit de grond werd gestampt. Toen ik voor mijn studie verhuisde werd ik mij bewust van de absurditeit en tegenstrijdigheden van het landschap van mijn jeugd. Aan de ene kant doen deze plekken vertrouwd en herkenbaar aan, maar ze worden ook gekenmerkt door een kunstmatige abstractie die erg vervreemdend is. Het zijn geconstrueerde omgevingen die een optimistische belofte in zich mee dragen, terwijl ze tegelijkertijd als mislukt en mistroostig ervaren kunnen worden. Een fotocamera bleek het ideale gereedschap om de relatie van dit landschap tot de mens te onderzoeken.

Sindsdien maak ik met mijn analoge middelformaat camera lange wandelingen door stedelijke gebieden. Hiermee snijd ik geconcentreerd kaders uit de werkelijkheid waarmee ik deze plekken nog verder contextloos maak. Zo creëer ik in feite nieuwe ruimtes. Deze refereren niet langer aan een exacte plek, maar vormen een mentaal landschap van typologieën, ideeën en atmosferen. Ik zie deze beelden niet als registraties of documenten, maar als een archief van autonome ‘bouwstenen’. Dit archief vormt de bron van mijn werk: ze functioneert als een opzichzelfstaande ruimte waarbinnen ik ontdekkingen en verbindingen kan maken om er vervolgens nieuwe werkelijkheden uit te construeren. Binnen dit archief heeft geen enkel beeld een vaste vorm, betekenis of hiërarchie, maar wordt afhankelijk van de presentatie herschikt tot nieuwe categorieën en verschijningsvormen. De afgelopen jaren heeft dit beeldarchief zich op uiteenlopende manieren gemanifesteerd: van ruimtelijke installaties en maquettes tot performances en film

vakopleidingen
erkende vakopleiding(en) in Nederland
periodenaam instellingstudierichtingdiploma
2010 - 2012 Amsterdam - Sandberg Institute Fine Arts2012
2006 - 2010 Enschede - AKI Fine Arts2010
2005 - 2006 Utrecht - Hogeschool voor de kunsten Audiovisuele media (propedeuse)2006
2004 - 2005 Den Haag - Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Vooropleiding2005
andere opleidingen in Nederland of (erkende) vakopleidingen in het buitenland
periodenaam instellingplaatslandsoort opleidingdiploma
2009 - 2009Emily Carr university of Art & DesignVancouver Canada International exchange program
workshops of cursussen ter ondersteuning van de beroepspraktijk
jaarnaam instellingplaatssoort opleiding
2018Cultuur & OndernemenAmsterdamMentoringtraject Rob Hornstra
beroepspraktijk
werkt zowel vrij als in opdracht
uitwisselingen
starteindinstelling / opdrachtgeverplaatsland
2017De Torenkamer @ VondelCSAmsterdam Nederland
verkopen
jaarbedrijf / instelling / collectie
2017Collectie Reyn van der Lugt
2012Nationale Nederlande Bedrijfscollectie
huidige nevenactiviteiten / toegepaste activiteiten
periodeomschrijving instelling / opdrachtgever
2014 - - docent SKVR Rotterdam
2012 - - lezingen Lezingen/ Gastdocentschappen diverse fotoverenigin
2010 - andere activiteiten Diverse culturele en maatschappelijke instellingen
Heeft belangstelling voor:
docent
fotografie/video in opdracht
lezingen
stipendia
jaarinstelling / opdrachtgeversoort
2016 Mondriaan Fonds Werkbijdrage Jong Talent
prijzen
jaarsoort
2014De Kracht van Rotterdam (hoofdprijs)