Ga direct naar inhoud

details

Deel deze pagina

Guido de Waart | CBKR - Rotterdamse Kunstenaars

Guido de Waart

Persoonsgegevens

In onze bibliotheek

  • AANWINST - kunstcollectie Hogeschool Rotterdam
  • Guido de Waart
  • Guido de Waart, fragmenten 1993 - 1994
  • Guido de Waart
  • Aankopen en Opdrachten
  • Guido de Waart tekeningen, schaduwreliefs, fotoreliefs
  • Rotterdamse tekenaars L t/m Z
  • Salon 69

Werkbeschrijving

Het atelier van de Waart is een werkplaats waar objecten met de grootst mogelijke precisie in elkaar worden gezet. Het zijn vreemde, geheimzinnige objecten, gemaakt van laag-op-laag geplakte stukjes dun papier. Ze ontstaan langzaam onder de geduldige handen van de kunstenaar die concept en ambachtelijke realisatie samen brengt tot een eenheid van idee en uitvoering. Elk object heeft zijn eigen karakteristiek. Wel is elk object thematisch gebonden aan de andere objecten die alle op eenzelfde stramien zijn vervaardigd. Dat is het vierkant, dan wel twee vierkanten die samen een rechthoek vormen. Dit stramien van het vierkant als leidraad voor het ontwikkelen van reeksen kunstwerken, ongeacht of het tekeningen, schilderingen, lino's of objecten zijn is, door de jaren heen voor Guido de Waart een gegeven, voor de beschouwer van zijn werk een herkenningsmoment. Vandaag heten zijn vierkanten Vensters. En zoals hij in het verleden al meer dan eens heeft laten zien is het vierkant voor hem niet beperkend, maar een grammatica voor een welhaast onuitputtelijke vormentaal met steeds andere technieken en daardoor zeer uiteenlopende verschijningsvormen. Grafisch ontwerper Juriaan Schrofer heeft eens geschreven: "Het stramien moet zijn als een ademhaling. Je moet er fluiten, schreeuwen, hijgen mee kunnen uitdrukken". In het beeldend werk van De Waart komt zo'n uitspraak tot leven. Niet alleen in de beelding, maar ook in de techniek, die voor hem meestal de aanleiding vormt voor het testen van beeldende ideeën die hij al tekenend ontwikkelt, heeft hij het vermogen een scala van emoties te laten stollen. Daarin zijn begrippen als drama, spanning, plezier en een stille symbiose van materie en illusie van toepassing. Het werk, dat wordt gepresenteerd heeft daarvan een aantal kenmerken die ik aan de hand van de objecten wil signaleren. De zogenaamde vensters vormen in feite beweeglijke lijsten die zich van uiterst dun tot klonterige dikte gedragen. Vanuit die lijsten bewegen zich deze min of meer organische vormen naar binnen of ze komen van binnen naar buiten, ontmoeten of overlappen elkaar. Dat is fascinerend om te zien. Het is alsof beeld na beeld niet door het vierkant zijn bepaald, maar gegroeid zijn op die abstractie van de geometrie. Het zijn organismen geworden die het denkbeeldige vierkant overwoekeren en zich manifesteren als zelfstandige organen. Deze groeien onder zijn handen met een tekening in zijn hoofd als aansturing van het ambachtelijke proces. De wijze van maken is in het eindproduct zichtbaar. De uiterst dunne papiertjes bepalen de textuur van het object. Het levert een levendig oppervlak op dat tot aanraken nodigt, doe je dat, dan blijkt dat het keihard is. De textuur is niet de eindafwerking. Alle objecten hebben een coating die de vormen kleurt, soms de zelfstandigheid van bepaalde vormen in een object benadrukt of de contrasten tussen vormen opvoert. Soms is de kleur een verwijzing naar een materiaal zoals in het enige gesloten reliëf dat hier aanwezig is, Het lijkt van zink te zijn vervaardigd. Deze objecten van papier-maché ogen zwaar, maar zijn verraderlijk licht. De coatings voegen aan deze merkwaardige ervaring nog een illussie toe. Zo zijn deze werken niet alleen plastisch, maar ook schilderkunstig. Deze dubbelzinnigheid is een intrigerend deel van de werking die ze hebben op ons schouwend oog. Hier hangt een thema in vele variaties. Uitgewerkt in tientallen tekeningen en ruim twintig objecten. Ze bevolken deze ruimte met beheerste emotie en met een organisch associatieve vormentaal. Ze zijn helder gekleurd, dan wel zwart of stevig, metaalgrijs. Daardoor versterken ze enerzijds hun aanwezigheid in de ruimte, anderzijds worden ze deel van een illusoire wereld. Ze dragen de sporen van het maakproces, die laten zien, hoe gevoelvol een ambachtelijke functie kan worden beoefend en door de beschouwer kan worden nagevoeld. Alles bijeen laat Guido de Waart zien, dat hij een thema met de titel "Windows" tot een rijk beeldend geheel kan maken. Er is in deze beweeglijke en soms stromende vormen veel af te lezen en waar te nemen. Door zijn objecten achteraf van namen te voorzien, geeft hij de sfeer aan waarin hij ze beschouwd wil hebben. Hier zijn een paar namen: swinging window, outlook, transformation, open diamond, neighbours, rear window.
Speech van Hein van Haaren op 6 februari 1998, ter gelegenheid van de opening van een solotentoonstelling in het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.
vakopleidingen
erkende vakopleiding(en) in Nederland
periodenaam instellingstudierichtingdiploma
1948 - 1952 Rotterdam - Academie van Beeldende Kunsten Publiciteit/ Tekenen1952
vertegenwoordiging
Myra de Waart-Beijerling
Churchillplein 174
3011 EW Rotterdam 010-4126116
guidodewaart@mac.com
Interspection
5813 Meadows Del Mar
CA92130 San Diego 0018585090333
edewaart@me.com
beroepspraktijk
werkt zowel vrij als in opdracht
tentoonstellingen & presentaties
jaar  expositieruimte  plaats land soort
2011 Gorcums Museum Gorcum Nederland groeps
2008 Centrum Beeldende Kunst Rotterdam Nederland solo
2006 Kamerling Onnes Gebouw Leiden Nederland groeps
2004 TENT. Rotterdam Nederland groeps
kunstopdrachten
jaarsoort opdrachtopdrachtgeveruitgevoerd
1983 kunstopdrachten architectuur Rotterdamse Kunststichting ja
1978 kunstopdrachten architectuur Crematorium Hofwijk ja
1977 kunstopdrachten architectuur Amrobank ja
1972 kunstopdrachten architectuur Verpleegtehuis Swinhove ja
1971 kunstopdrachten architectuur Technische School ja
1970 kunstopdrachten architectuur Coöp. Verzekeringsfonds ja
1969 kunstopdrachten architectuur HTS voor de Confectie Industrie ja
1968 kunstopdrachten architectuur Laboratorium voor Bodemonderzoek ja
1963 kunstopdrachten architectuur Rijksbelastinggebouw ja
verkopen
jaarbedrijf / instelling / collectie
2010verzamelaar
2009via Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
2009verzamelaar
2006via Kunstwinkel van Cornelis
publicaties
jaar titel uitgever soort uitgave
2008Guido de WaartStichting Clio Rotterdam monografie
1994Guido de Waart: fragmenten 1993-1994eigen beheer catalogus solo-expositie
1988Guido de WaartVan Mourik Galerie catalogus solo-expositie
1983Guido de Waart: Tekeningen, Schaduwreliëfs, Fotoreliëfseigen beheer catalogus solo-expositie
1980Architectuur en Beeldende KUnstGalerie Nouvelles Iamges e.a. catalogus groepsexpositie
1972Nederlandse Grafiek na 1945 uit eigen bezitCentraal Museum Utrecht naslagwerk
huidige nevenactiviteiten / toegepaste activiteiten
periodeomschrijving instelling / opdrachtgever
1968 - 1989 docentschap e.a. kunsteducatief werk Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam
1964 - 1968 docentschap e.a. kunsteducatief werk Academie voor Bouwkunst Rotterdam
prijzen
jaarsoort
1967Grafiekprijs Salon van de Maassteden
1966Europaprijs, België Eervolle vermelding