Ga direct naar inhoud

details

Deel deze pagina

A.M.A. van den Berg | CBKR - Rotterdamse Kunstenaars

A.M.A. van den Berg

Persoonsgegevens

Werk

werkgebiedschilderen
materiaalgecombineerde materialen

Werkbeschrijving

Het is mijn lot, juist datgene te zien, te ervaren, dat vooralsnog niet belangrijk, niet van waarde lijkt; ongezien en ondergewaardeerd blijft. Materie, troep, puin, afval, soms ogenschijnlijk betekenisloos geworden, appelleert aan mijn behoefte tot herwaardering; herstructurering en het opnieuw geven van betekenis . Betekenis, niet in de zin van (morele) boodschap.Veeleer als een verwijzen naar een nieuwe esthetische waarde, maar soms ook naar een bredere context. Sommige beelden verwijzen naar zichzelf; hebben een eigen esthetische waarde; andere verwijzen naar contrasten, harmonie, verhoudingen en vertonen analogieën met de menselijke geest, archetypische beelden, de dromen, de angsten, de woede, de zorg maar in alles staat schoonheid en verwondering voorop. In het proces van vinden tot hercreëren verdiep ik mij in de mogelijkheden tot herbeleving en herwaardering van het materiaal middels stapelen, (ver)vormen, combineren, beschilderen van het gevondene, niet met een voorop gesteld plan of idee, maar vooral associatief, onderzoekend en ontdekkend. Het is mijn lot.

vakopleidingen
erkende vakopleiding(en) in Nederland
periodenaam instellingstudierichtingdiploma
1982 - 1986 Rotterdam - Academie van Beeldende Kunsten tekenen,schilderen,ontwerpen1986
beroepspraktijk
werkt zowel vrij als in opdracht
tentoonstellingen & presentaties
jaar  expositieruimte  plaats land soort
2016 RAAMEXPO ATELIER VAN DEN BERG groeps
2007 GALERIE LEO DE JONG AXEL Nederland duo
2006 Raamkunst 2006 Klaas Gubbels' Kunstvrienden Rotterdam Nederland groeps
2005 GALERIE ME KOLLUM Nederland duo
2004 GALERIE LEO DE JONG Rotterdam Nederland groeps
2003 GALERIE LEO DE JONG Rotterdam Nederland duo
2001 GALERIE ANNÉE Haarlem Nederland duo
1998 RAAM EXPOSITIE ATELIER VAN DEN BERG ROTTERDAM Nederland solo
1998 RAAMEXPOSITIE ATELIER VAN DEN BERG ROTTERDAM Nederland solo
1996 GALERIE 301 Utrecht Nederland solo
verkopen
jaarbedrijf / instelling / collectie
2016VERZAMELAAR
2009VERZAMELAAR
2008VERZAMELAAR
2008VERZAMELAAR
2008VERZAMELAAR
2007VERZAMELAAR
2007VERZAMELAAR
2007VERZAMELAAR
2006VERZAMELAAR
2006VERZAMELAAR