Ga direct naar inhoud

details

Deel deze pagina

Richard Bouwman | CBKR - Rotterdamse Kunstenaars

Richard Bouwman

In onze bibliotheek

 • Richard Bouwman - Abundance
 • Artstore Kunstambassade Rotterdam
 • Art Store Kunstambassade Rotterdam
 • Raamkunst 2006 - Klaas Gubbels' Kunstvrienden
 • artstore / Kunstambassade Rotterdam
 • Richard Bouwman, the garden of Hypnos
 • Richard Bouwman, la chasse spirituelle
 • Black Cat '78 - '84
 • De Collectie '88, nieuwe aanwinsten
 • Zeefdrukken
 • Boek t/m Breems

Werkbeschrijving

Richard Bouwman: Mijn werk bestaat momenteel uit het maken van schilderijen en werken op papier. Ik werk voornamelijk in series waarbij, na innerlijke reflectie, werken ontstaan rond bepaalde thema’s. Deze thema’s probeer ik op verschillende manieren te benaderen en uit te diepen. Naast intuïtie en emotie zijn spontaniteit en vitaliteit voor mij de drijfveren om mijn persoonlijke visie tot uiting te brengen. In mijn werk streef ik er naar het conceptuele en het intuïtieve te integreren. De wereldliteratuur, de poëzie, de antieke mythen en de schilderkunst zelf, zijn een bron van inspiratie voor mijn werk. In mijn werk is er een samengaan van abstraktie en figuratie. Taal, in de vorm van voor mij relevante woorden, kernbegrippen en tekstgedeelten, spelen in de werken een rol. De taalelementen markeren de beelden en roepen op hun beurt zelf beelden op. Ook is er in mijn werk een erotische geladenheid, die als het ware een ondertoon vormt van het werk. Ernest van Buynder, voorzitter van het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen MuHKA, schreef voor de catalogus “Abundance”(2008) de tekst. Een citaat uit zijn tekst luidt: “Bij de eerste blik zie je in de nieuwe cyclus van Richard Bouwman vooral florale en vegetale verschijningsvormen, druiventrossen, de wingerd, de vijftallige bladeren, beelden die uiterlijk naar de natuur verwijzen. Maar zeer snel realiseer je je dat het hier gaat om geestelijke landschappen die naar de overvloed, de bedwelming, het genot, het ontsnappen aan de realiteit, het enigma, de bedwelmende krachten van de natuur … verwijzen. Nooit wordt men in zijn recente werk overgeleverd aan een volstrekte autonomie van vorm en kleur, want steeds worden zijn werken beladen met sporen van organische vormen. In de verticale structuren zitten zelfs antropomorfe vormen. De mens dus als wezen dat blijft behoren tot het rijk van de natuur, eeuwige uitdaging van alles wat cultuur en spiritualiteit is”.
vakopleidingen
erkende vakopleiding(en) in Nederland
periodenaam instellingstudierichtingdiploma
1967 - 1973 Rotterdam - Academie van Beeldende Kunsten TSO1973
vertegenwoordiging
Livingstone Gallery/Jeroen Dijkstra
Anna Paulownastraat 70 b
2518 BH Den Haag 070- 3609428
livingstone@livingstonegallery
www.livingstonegallery.nl
beroepspraktijk
werkt zowel vrij als in opdracht
stipendia
jaarinstelling / opdrachtgeversoort
2006 idem Basisstipendium
2001 idem Basisstipendium
1996 idem Basisstipendium
1994 Fonds voor BKVB Basisstipendium